ภาพบรรยากาศกิจกรรม SeedCamp by THiNKNET ที่จังหวัดเชียงใหม่

ภาพบรรยากาศกิจกรรม SeedCamp by THiNKNET ที่จังหวัดเชียงใหม่
14/03/17   |   4.4k   |  

วันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด ได้จัดงาน SeedCamp by THiNKNET ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้เปิดโอกาสให้ทีมงาน SeedCamp ของเราได้เข้ามาทำกิจกรรมกับนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก เป็นเวลา 2 วันเต็ม

 

 

กิจกรรม SeedCamp by THiNKNET เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อสังคมที่ THiNKNET ต้องการให้เป็นค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้มีการเพิ่มพูนทักษะความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ได้  โดยกิจกรรมที่เราได้นำมาฝากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในครั้งนี้คือการแนะนำให้รู้จักกับ “Agile” วิธีการทำงานที่จะทำให้กระบวนการสร้าง Software สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงประเด็น ได้ผลลัพธ์เป็นที่พอใจ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากการทำงานแบบ Agile จะเป็นการทำงานแบบเป็นรอบสั้น ๆ เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

 

 

ที่ THiNKNET พวกเราได้ใช้ “Agile” ในการทำงานอยู่แล้ว ทีมงาน SeedCamp จึงได้จำลองสถานการณ์การทำงานจริงขึ้นมาให้น้อง ๆ ได้แบ่งทีมที่จะทำกิจกรรมกันตลอด 2 วันเต็ม โดยเรียนรู้ผ่านทางการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การ Flip Coin เพื่อจำลองให้เห็นการทำงานแบบ Waterfall และแบบ Iterative สลับกับการบรรยายภาคทฤษฎี เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าทฤษฎีถูกนำมาปรับใช้ได้อย่างไร รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์จริงในการทำงานแบบฉบับของชาว THiNKNET อีกด้วย  

 

 

โดยตลอดสองวันน้อง ๆ ให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือกับ Workshop ต่าง ๆ ของเราอย่างเต็มที่เลย เราต้องขอบคุณน้อง ๆ ทุกคนมากนะคะที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมของเราเป็นอย่างดี

 

 

กิจกรรมแบบนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่ได้รับโอกาสจากคณะอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมงานต้องขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ลัชนา ระมิงค์วงศ์ และ รศ.ดร.ศักดิ์กษิต ระมิงค์วงศ์ที่ให้การดูแลพวกเราเป็นอย่างดีตลอดการทำกิจกรรมเลยค่ะ

 

 

สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามหัวข้อกิจกรรมในครั้งต่อไปได้ทาง www.facebook.com/SeedCampbyTHiNKNET และสอบถามรายละเอียดได้ทางอีเมล seedcamp@thinknet.co.th 

 

สามารถชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่  THiNKNET SeedCamp on Campus @ Chiangmai

 

 

tags : ทิงค์เน็ต, thinknet, seedcamp, seedcamp by thinknet, agile, เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม