10 สายงานยอดฮิตที่กำลังเปิดรับคนมากที่สุด

10 สายงานยอดฮิตที่กำลังเปิดรับคนมากที่สุด
20/10/22   |   14.7k   |  

สายงานมากมายในปัจจุบันต่างมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งในแต่ละสายงานก็จะมีบทบาทหน้าที่และความต้องการที่ต่างกันไป โดยบางสายงานที่มีความต้องการมาก ก็ทำให้ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานสำหรับคนที่กำลังมองหางานอยู่ วันนี้ JobThai เลยรวบรวมงานน่าสนใจใน 10 สายงานยอดฮิตที่มีตำแหน่งงานเปิดรับมากที่สุดมาฝาก

งานขาย (20,600 อัตรา)

งานขาย สายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอยู่เสมอ เพราะคนที่ทำงานสายนี้มีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร และที่สำคัญรายได้นั้นจะกลับมาหาคนที่ทำงานในสายงานนี้ผ่านค่าคอมมิชชัน ซึ่งคนที่จะทำงานขายจึงต้องเป็นคนที่เข้าใจสินค้าและบริการของบริษัทเป็นอย่างดี และต้องเป็นคนที่มีทักษะในการสื่อสารเพื่อจูงใจลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อสินค้าของบริษัทได้

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

ผู้จัดการฝ่ายขาย - บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด

พนักงานขาย (Field sales) - บริษัท ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

 

ดูตำแหน่ง งานขาย ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานช่างเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ (10,100 อัตรา)

งานช่างเทคนิค อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมบำรุง หรือช่างพิมพ์ อาชีพที่เปิดรับผู้สมัครจากหลากหลายระดับการศึกษา ตั้งแต่ ปวช. ปวส. ไปจนถึงปริญญาตรี ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและความรับผิดชอบของงาน เป็นอีกสายงานที่มีความต้องการสูงต่อทั้งองค์กรทั่วไปและโรงงานอุสาหกรรมขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยสายงานนี้ต้องมีทักษะเฉพาะตัวและใช้เวลาฝึกฝนจนชำนาญ

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

ช่างพิมพ์ - บริษัท โรงงานสมุดแสงรุ้ง จำกัด

ช่างซ่อมบำรุง - บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด

 

ดูตำแหน่ง งานช่างเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน (6,900 อัตรา)

ก่อนที่สินค้าทั้งหลายจะมาถึงมืองผู้บริโภคแบบเราอย่างสมบูรณ์ สินค้าเหล่านั้นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ซึ่งในประเทศไทยก็มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากและหลากหลายประเภท ทั้งเสื้อผ้า อุปกรณ์เล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์ รวมไปถึงอาหารที่เราบริโภคอยู่ทุกวันนี้ ทำให้บุคลากรที่เกี่ยวกับสายการผลิตและโรงงานเป็นอีกหนึ่งสายงานที่มีความต้องการมาก

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Leader Production - บริษัท โทฟุซัง จำกัด

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต - K.C.L. Trading Co., Ltd.

 

ดูตำแหน่ง งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป (5,400 อัตรา)

งานจัดซื้อและธุรการ ฟันเฟืองสำคัญที่คอยช่วยซัพพอร์ตงานส่วนต่าง ๆ ในองค์กร โดยบทบาทหน้าที่ของงานสายนี้ค่อนข้างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการเรื่องจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ ประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งงานธุรการและจัดซื้อเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง จึงทำให้งานสายนี้เปิดรับคนได้หลากหลาย

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อและจัดจ้าง - บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

Purchasing Manager - บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

 

ดูตำแหน่ง งานจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานวิศวกร (5,300 อัตรา)

วิศกรรมศาสตร์ ศาสตร์ที่ต้องประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และประสบการณ์ที่ต้องใช้เวลาในการสะสม เพื่อสร้างสรรค์เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เพื่อพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดที่เหมาะกับเราทุกคน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสายงานที่อยู่เบื้องหลังของทุกอย่างรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน การคมนาคม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงโครงข่ายสาธารณูปโภคต่าง ๆ

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Engineer Staff - บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด (โคราช 2)

Reseach and Development Engineer [Mechanical] - บริษัท สยามเดนท์ จำกัด

 

ดูตำแหน่ง งานวิศวกร ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานคอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ (4,900 อัตรา)

ปัจจุบันนี้คนทำงานต่างใช้เทคโนโลยีประกอบการทำงานแทบจะตลอดช่วงเวลา Working Hours ทั้งบนคอมพิวเตอร์ โปรแกรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และอินเทอร์เน็ต จนพูดได้เลยว่าเราขาดเทคโนโลยีไปไม่ได้ ซึ่งก็ส่งผลให้หลาย ๆ บริษัทยังคงต้องการคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านคอมพิวเตอร์ / IT / โปรแกรมเมอร์ อยู่อย่างต่อเนื่อง

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Programmer & Developer - บริษัท เทคนิคอลไบโอเมด จำกัด

Senior Frontend Developer - บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด

 

ดูตำแหน่ง งานคอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานบัญชี (4,700 อัตรา)

งานบัญชี อีกหนึ่งสายงานที่มีความสำคัญ และถือเป็นหัวใจของการทำธุรกิจ มีขอบเขตความรับผิดชอบตั้งแต่การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี การรวบรวมและจัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายของบริษัท ซึ่งคนที่จะทำงานในสายงานนี้ต้องเป็นคนที่มีความรอบคอบและความรับผิดชอบสูงมาก เพราะจะต้องดูแลเรื่องการเงินเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และทำให้องค์กรขับเคลื่อนต่อไปได้

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

พนักงานบัญชี - บริษัท ฮูเบิร์ท จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี - บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

 

ดูตำแหน่ง งานบัญชี ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานขนส่ง-คลังสินค้า (3,700 อัตรา)

งานขนส่งและคลังสินค้าเป็นสายงานหนึ่งที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ที่ผ่านมาเราจะขนส่งสินค้ากันเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นธุรกิจการค้าขายออนไลน์ หรือ E-Commerce ก็ทำให้การจับจ่ายซื้อสินค้าจากทั้งในและต่างประเทศเป็นเรื่องที่สะดวกมากขึ้น และมีบทบาทในการกระตุ้นการเติบโตของสายงานนี้โดยตรง ตลาดงานในกลุ่มนี้จึงต้องการกำลังคนเข้าไปขับเคลื่อนอย่างมาก

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Shop Supervisor - Flash Express

พนักงานสโตร์ - บริษัท นิวแม็ก จำกัด

 

ดูตำแหน่ง งานขนส่ง-คลังสินค้าทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานการตลาด (3,600 อัตรา)

การตลาด สายงานที่คอยสร้างฐานลูกค้า ทำให้สินค้าหรือบริการของบริษัทเป็นที่รู้จัก ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้ง Offline อย่างงานอีเวนต์ ป้ายบิลบอร์ด ไปจนถึงช่องทาง Online ผ่านเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ทำให้งานการตลาดเป็นงานที่หลายองค์กรให้ความสำคัญ และมองหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถด้านการตลาดในแขนงต่าง ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมอยู่เสมอ 

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Content Creators - Advice IT Infinite Public Company Limited

Online marketing/ SEO - บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด

 

ดูตำแหน่ง งานการตลาด ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานบุคคล ฝึกอบรม (2,000 อัตรา)

งานบุคคล ฝึกอบรบ (Human Resource) เป็นแผนกที่มีบทบาทมากที่สุดในการดูแลพนักงานในองค์กร ทั้งในเรื่องของเงินเดือน สวัสดิการ การพัฒนาทักษะความสามารถ การหาพนักงานใหม่ รวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาให้พนักงานในเรื่องของการใช้ชีวิตภายในองค์กร ซึ่งทักษะในการทำงานสายนี้คือ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน กฎขององค์กร และความสามารถในการพูดคุยเพื่อใช้ทั้งในการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน และการพูดคุยปัญหาต่าง ๆ ของพนักงาน

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

ฝ่ายบุคคล - บริษัท วรรธนะ จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล - บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด

 

ดูตำแหน่ง งานบุคคล/ฝึกอบรม ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

หางานน่าสนใจในสายงานต่าง ๆ ทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : jobthai, jobs update, งาน, หางาน, สมัครงาน, งานยอดฮิต, หางานทำ, งานน่าสนใจ, งานที่เปิดรับมากที่สุด, หางานใกล้ฉันติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม