แนะนำงานน่าสนใจในจังหวัดภาคตะวันออก

05/07/22   |   4.4k   |  

ภาคตะวันออกเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศรองลงมาจากภาคกลาง  ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การเกษตร ป่าไม้และ การประมง รวมถึงด้านธุรกิจค้าขายและเป็นศูนย์รวมของการนำเข้า-ส่งออก เพียบพร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญ ส่งผลให้อัตราจ้างงานเป็นจำนวนมากเช่นกัน และวันนี้ JobThai ได้รวบรวมงานน่าสนใจจาก 7 จังหวัดในภาคตะวันออกมาฝาก 

จันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี ขึ้นชื่อด้านการเกษตรกรรมและการประมง มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทราและสระแก้วทางทิศเหนือ จังหวัดจันทบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ หลากหลาย และมีความโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งทะเล ภูเขา น้ำตก รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

 พนักงานจัดเรียงสินค้าฝ่ายอาหารสด แผนกปลา, เนื้อสัตว์ - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

Sales & Service Officer - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

 

ดูงานในจังหวัด จันทบุรี ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทราอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ทั้งอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ การเกษตร และการขนส่ง เศรษฐกิจโดยทั่วไปของจังหวัดจึงขึ้นอยู่กับผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมซึ่งการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้ทำให้จังหวัดฉะเชิงเทรามีความต้องการบุคคลากรในการเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ มากขึ้น

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Eng QA ,Eng ฝ่ายผลิต ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน - บริษัท ยูไนเต็ด ทังสเตน จำกัด

พนักงานเช็คจ่ายสินค้า (โรงงานแปรรูปสุกร ฉะเชิงเทรา) - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

 

ดูงานในจังหวัด ฉะเชิงเทรา ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี นอกจากจะมีท่าเรือแหลมฉบังเป็นแหล่งขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่สำคัญของประเทศไทยแล้ว ชลบุรียังเป็นเมืองท่องเที่ยว เมืองอุตสาหกรรม และเมืองเกษตรกรรมอีกด้วย ชลบุรีจึงถือเป็นจังหวัดที่มีครบครันในทุกด้าน ดังนั้นจังหวัดชลบุรีจึงมีตำแหน่งงานจำนวนมากและหลากหลายอีกแห่งหนึ่ง

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

พนักงานขาย (เซลล์โครงการ) - บริษัท นำชัยโฮมอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด

Electrical Engineer - บริษัท เอ็มพีเอ็ม. ออโตเมชั่่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

 

ดูงานในจังหวัด ชลบุรี ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ตราด

จังหวัดตราดนับเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ทั้งด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร และด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพราะจังหวัดตราดอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศกัมพูชาอย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง และเขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์ ทำให้จังหวัดนี้เป็นอีกจังหวัดที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด-แคชแวน - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

 Provincial Operation Manager - บริษัท อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด

 

ดูงานในจังหวัด ตราด ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดในภาคตะวันออก และยังเป็นจังหวัดที่มีน้ำตกมากที่สุดในประเทศ นอกจากเรื่องธรรมชาติที่อุดมสมบุรณ์แล้ว เศรษฐกิจของที่นี่ก็ไม่ธรรมดา เพราะปราจีนบุรีเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมากถึง 6 แห่ง ซึ่งทำให้ความต้องการทางด้านแรงงานมากขึ้นตามมาด้วย

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

ช่างซ่อมบำรุงหม้อไอน้ำ - Lactasoy Co., Ltd.

Maintenance Supervisor //Foreman //Leader - บริษัท ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จำกัด 

 

ดูงานในจังหวัด ปราจีนบุรี ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ระยอง

จังหวัดระยองมีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งและที่ลาดสลับเนินเขาและภูเขา มีชื่อเสียงในเรื่องผลไม้ และได้มีการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยมีจุดเด่นที่การท่องเที่ยวทางทะเล เกาะ และน้ำตก ต่อมาเพื่อให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างจริงจัง ภายหลังจังหวัดระยองจึงกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้และเพิ่มอัตราการจ้างงานเป็นจำนวนมาก

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

QMR Staff - บริษัท ไทย นิคเคน ฟู้ดส์ จำกัด

ช่างอาคาร - บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด

 

ดูงานในจังหวัด ระยอง ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

สระแก้ว

สระแก้วเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในภาคตะวันออก เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา ในด้านการค้าขายสระแก้วก็มีตลาดโรงเกลือเป็นตลาดการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ทำให้สระแก้วเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคตะวันออกที่มีศักยภาพในด้านกาลงทุนจำนวนมาก และอัตราการความต้องการแรงงานก็สูงขึ้นด้วยเช่นกัน ส่วนการท่องเที่ยวในจังหวัดนี้ก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าจังหวัดอื่นเลย เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณสถานชื่อดังมากมาย

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

ผอ.จักรกลยานยนต์/ผช.ผจก. ฝ่ายบริการจักรกลเกษตร/ผช.ผจก. ฝ่ายซ่อมและบริการยานยนต์ - บริษัท เคเอจี จำกัด  

พนักงานฝ่ายผลิตโรงงานกระดาษ/โรงไฟฟ้า - บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด 

 

ดูงานในจังหวัด สระแก้ว ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

หาบริษัทน่าสนใจในภาคตะวันออกทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : jobthai, งาน, ภาคตะวันออก, jobs update, หางาน, สมัครงาน, งานในภาคตะวันออก, งานน่าสนใจติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม