สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 30 อัตรา

26/08/22   |   2.2k   |  

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

จำนวน: 30 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

ลักษณะงาน
1. พิจารณา จดทะเบียน ออกใบอนุญาต ใบรับรอง หนังสือรับรอง การนําเข้า ส่งออกเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ หนังสือคู่มือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการตรวจสอบรับรองความถูกต้องของการดําเนินงานทางธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการค้าภายในและระหว่างประเทศให้เกิดความเป็นธรรม
2. ศึกษา รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการจัดทําดัชนีเศรษฐกิจการค้า การกําหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ ข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้า การส่งเสริมการส่งออก การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ การคุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ การปกป้องผลประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานพาณิชย์ต่างๆ
3. ตรวจสอบต้นทุนและกระบวนการผลิตสินค้า ติดตาม สอดส่องพฤติกรรมทางการค้า ตรวจสอบและกํากับการดําเนินธุรกิจตามกฎหมายในความรับผิดชอบของส่วนราชการ เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิพิเศษทางการค้า การปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า การพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้บริโภค การรักษาความเป็นธรรมทางการค้า และการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบัญชี,นำเข้า-ส่งออก,การเงิน-ธนาคารเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 24.00 น. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com > ข้าราชการ > ปี 2565 > รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, บัญชี, นำเข้า-ส่งออก, การเงิน-ธนาคารติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม