สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

22/06/22   |   4.3k   |  

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานพิมพ์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 10,430 - 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.),ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคการพิมพ์ ธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือ แบบพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ด้วยแท่น OFFSET
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเข้าเล่ม เย็บเล่มหนังสือและแบบพิมพ์ต่างๆ
3. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานสื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. พนักงานสูทกรรม

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 - 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ) สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาการโรงแรม หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

ลักษณะงาน

1. ประกอบอาหาร ทำความสะอาดห้องครัว ภาชนะ และเครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่างๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้นๆ
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. พนักงานบริการ (เพศชาย)

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 10,430 - 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 , สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง สโมสร แหล่งสมาคม และสถานที่อื่นๆ ที่กําหนด
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ - ส่ง เอกสารและพัสดุ
3. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่างๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้นๆ
4. ดูแลรักษา ทําความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
5. ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบริการลูกค้าเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. พนักงานบริการ (เพศหญิง)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 10,430 - 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 , สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง สโมสร แหล่งสมาคม และสถานที่อื่นๆ ที่กําหนด
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ - ส่ง เอกสารและพัสดุ
3. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่างๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้นๆ
4. ดูแลรักษา ทําความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
5. ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบริการลูกค้าเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เว็บไซต์ สํานักงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
http://odl.mod.go.th/home.aspx หัวข้อประชาสัมพันธ์ /การสรรหา และเลือกสรร พนักงานราชการของสํานักงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์, บริการลูกค้า, อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม