สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
19/06/22   |   3.5k   |  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป การบริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ(การจัดการสำนักงาน) การบริหารบุคคล รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการสำนักงาน
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
6. ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานอาจารย์/ครู/งานวิชาการ, บุคคล/ฝึกอบรมเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมสมองกลฝังตัว ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
6. ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานอาจารย์/ครู/งานวิชาการ, คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์, ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์, วิศวกรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 5 ชั้น 2 งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่                

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, อาจารย์/ครู/งานวิชาการ, บุคคล/ฝึกอบรม, คอมพิวเตอร์/it/โปรแกรมเมอร์, ช่างเทคนิค/อิเล็คโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์, วิศวกรคอมพิวเตอร์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม