ร่วมขับเคลื่อนและเติบโตไปพร้อมกันกับจันวาณิชย์ บริษัทสัญชาติไทย ที่อยู่คู่คนไทยมาร่วมหนึ่งศตวรรษ

ร่วมขับเคลื่อนและเติบโตไปพร้อมกันกับจันวาณิชย์ บริษัทสัญชาติไทย ที่อยู่คู่คนไทยมาร่วมหนึ่งศตวรรษ
16/08/17   |   8.2k   |  

ความรู้และการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว สิ่งดี ๆ ที่จันวาณิชย์มีให้กับพนักงาน

 • จันวาณิชย์เป็นผู้นำในด้าน Security Printing หรือ สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง และเป็นศูนย์รวมของงานพิมพ์ที่ครบวงจร ที่มีคนทำงานจากหลากหลายเจเนอเรชัน ทำให้พนักงานมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองกันได้อย่างเต็มที่
 • ที่นี่เปิดโอกาสให้พนักงานโยกย้ายไปทำงานในกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ในเครือได้
 • พนักงานของจันวาณิชย์จะได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะ ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills จากผู้เชี่ยวชาญ และจากเพื่อนร่วมงานด้วยกันผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
 • มีการเชิญอาจารย์จากสถาบันการศึกษามาสอนในหลักสูตรเทคนิคการพิมพ์ให้กับพนักงานที่โรงงาน
 • เมื่อพนักงานมีปัญหา ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว นอกจากบริษัทจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่แล้ว ยังช่วยวางแผนและหาวิธีป้องกันในระยะยาวอีกด้วย

 

ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2464 ใครจะคาดคิดว่าโรงพิมพ์ธรรมดา ๆ อย่าง “โรงพิมพ์จันหว่า” จะได้รับโอกาสจากรัฐบาลไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้เป็นหนึ่งในโรงพิมพ์เอกชนไม่กี่แห่งที่ได้ทำหน้าที่พิมพ์ธนบัตรไทย ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้นำในวงการ Security Printing หรือ สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง และศูนย์กลางการพิมพ์แบบครบวงจรอย่างในทุกวันนี้ อีกทั้งยังขยายธุรกิจในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ในนาม “กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์” จนมีการเปิดโรงงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเติบโตของการผลิตอีกหลายแห่ง พูดได้ว่าผลงานต่าง ๆ ที่ผ่านมือของจันวาณิชย์มานั้น ต้องเคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราทุกคนไม่มากก็น้อย

 

 

96 ปี กับธุรกิจที่หลากหลาย ความภาคภูมิใจของ “กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์”

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ ประกอบไปด้วย 10 หน่วยธุรกิจ ซึ่งแบ่งประเภทธุรกิจทั้งหมดออกเป็น 4 ประเภทหลัก ๆ คือ

 • ธุรกิจสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงต่าง ๆ เช่น หนังสือเดินทาง ดวงตราไปรษณียากร สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารและบัตรพลาสติกต่าง ๆ ที่ออกโดยธนาคาร ฯลฯ
 • บรรจุภัณฑ์ และป้ายฉลาก ทั้งแบบธรรมดา และแบบที่ป้องกันการปลอมแปลง  
 • IT Solutions ให้คำปรึกษา และพัฒนาโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ ให้กับองค์กร
 • ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และความงาม ภายใต้ชื่อแบรนด์ “POSITIF”

 

พัฒนาคนอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้พนักงานเติบโต และเดินไปสู่จุดหมายด้วยกันอย่างมั่นคง

จันวาณิชย์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างมาก ทั้งความรู้ในการทำงานที่เฉพาะทาง ตามสายงานของแต่ละแผนก (Hard Skills) และมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยพัฒนาทักษะการทำงานต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Soft Skills)

เนื่องจากจันวาณิชย์มีการทำธุรกิจสิ่งพิมพ์เป็นหลัก และมีพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องการพิมพ์ในโรงงานเป็นจำนวนมาก ที่นี่ก็เลยมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคนิคการพิมพ์ขึ้นมา โดยเชิญอาจารย์จากสถาบันการศึกษาภายนอกเข้ามาสอนพนักงานถึงที่โรงงาน เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถที่ตรงกับความต้องการจริง ๆ 

 

ส่งต่อความรู้จากพนักงาน สู่พนักงาน ผ่านการแข่งขันที่ได้ทั้งสาระและความสนุก

ไม่ใช่แค่การพัฒนาทักษะความรู้ของพนักงานจากบุคคลภายนอกเท่านั้น แต่ที่นี่ยังมีกิจกรรมสนุก ๆ ที่ให้พนักงานได้ทำอีกด้วย นั่นก็คือจะมีการแข่งขันโดยเอาทักษะ หรืองานที่พนักงานต้องใช้ ต้องทำกันอยู่ทุกวันมาเป็นเกม เช่น แข่งผสมหมึก หรือแข่งตัดกระดาษให้เหลือเศษทิ้งน้อยที่สุด และคนที่ชนะนอกจากจะได้รางวัลจากบริษัทแล้ว ยังต้องเอาเทคนิคของตัวเองไปส่งต่อให้กับคนอื่น ๆ เพื่อให้พวกเขาเอาไปต่อยอด ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดจากแนวคิดของผู้บริหารที่ไม่อยากให้พนักงานมาทำงานไปวัน ๆ ด้วยความรู้สึกจำเจ แต่เขาอยากให้พนักงานมีความสุขและสนุกกับการทำงานด้วย

 

 

ดูแลพนักงานทั้งในที่ทำงาน และชีวิตส่วนตัว เพราะทุกข์และสุขของพนักงานคือเรื่องสำคัญ

ที่จันวาณิชย์จะมีการดูแลพนักงานในเรื่องของการใช้ชีวิตในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัวด้วย เพราะทุกข์และสุขของพนักงาน มีผลต่อการทำงานอย่างมาก ที่นี่จึงมีแผนกที่เรียกว่า Employee Relations ที่จะเข้าไปพูดคุยกับพนักงาน สร้างความสนิทสนมเพื่อให้พนักงานคุ้นเคย และกล้าที่จะเข้ามาพูดคุยด้วยเมื่อมีปัญหา อีกทั้งยังมีกล่องรับความคิดเห็นให้พนักงานส่งเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะปัญหา หรือความคิดเห็น ซึ่งกล่องนี้จะถูกเปิดโดยรองกรรมการผู้จัดการเท่านั้น หรือแม้กระทั่งเดินเข้าไปคุยกับผู้บริหารโดยตรงก็ยังทำได้เช่นกัน

เมื่อทางบริษัทรับรู้ปัญหาต่าง ๆ ของพนักงานแล้ว พวกเขาก็จะพยายามหาวิธีแก้ไข ช่วยเหลือให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม หรือหากมีพนักงานคนไหนที่รู้สึกเริ่มไม่มีความสุขกับการทำงานในสภาพแวดล้อมและหน้าที่ความรับผิดชอบเดิม ๆ ที่นี่ก็ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้ย้ายไปทำงานส่วนอื่น ๆ หรือบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในเครือได้

ยิ่งไปกว่านั้น จากการที่จันวาณิชย์อยู่กันแบบครอบครัวก็เลยทำให้การช่วยเหลือพนักงานไม่ได้จบอยู่แค่ปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ทำงานเท่านั้น แต่ยังดูแลและให้ความช่วยเหลือในเรื่องส่วนตัวอื่น ๆ ด้วย เช่น พนักงานที่มีปัญหาเรื่องเงิน เมื่อเข้ามาขอความช่วยเหลือจาก HR ที่นี่ก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ วางแนวทางการใช้เงิน สอนการทำบัญชีครัวเรือน และวิธีการเก็บออมเงิน โดยที่วันหลังจากเงินเดือนออก ก็จะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินเข้ามารับฝากเงินจากพนักงาน เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ช่วยแก้ปัญหาให้จบไปเท่านั้น แต่ยังหาวิธีป้องกัน และแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

 

“เรายินดีต้อนรับพนักงานที่มีปัญหา เข้ามาคุยกับเราได้ทุกเรื่อง...

ถ้าเขามีปัญหา เราก็มีทางออกที่จะช่วยเขา... เรายินดีที่จะช่วยเขา”

คุณธิติวัฒน์ พฤทธิ์ธนาศักดิ์

Director
Head of Division
Human Resource

 

การผสมผสานคนจากทุกเจเนอเรชัน คือพลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร

จันวาณิชย์เป็นองค์กรที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ทำให้เป็นองค์กรที่ผสมผสานคนจากทุกเจเนอเรชัน ทั้งคนที่มีประสบการณ์การทำงานมานาน มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ ๆ ไปจนถึงนักศึกษาจบใหม่ที่เข้ามาพร้อมกับแนวคิดและการทำงานในรูปแบบที่หลายคนคิดไม่ถึง ซึ่งจะเข้ามาเพิ่มสีสันและให้มุมมองที่แปลกใหม่กับคนอื่น ๆ ในองค์กร การผสมผสานของคนที่ต่างเจเนอเรชันกันนี่เองที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ขอเพียงแค่เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ มีความเป็นมืออาชีพ และซื่อสัตย์สมกับเป็นคนในองค์กรที่เป็นผู้นำในเรื่องของ Security Printing ไม่ว่าจะเป็นคนในเจเนอเรชันไหน ที่นี่ก็พร้อมจะต้อนรับให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและเติบโตไปด้วยกันทั้งสิ้น

 

 

“จุดเด่นของเราก็คือ เรามีความท้าทาย คนที่เข้ามาจะไม่เบื่อหน่าย ได้พัฒนาตัวเอง

และเราก็จะร่วมพัฒนาพวกคุณด้วย เพื่อให้เติบโตไปด้วยกัน”

คุณภาคภูมิ พันธ์พานิช

Department Manager – Engineer
Head of Department

 

สวัสดิการที่น่าสนใจสำหรับพนักงาน

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
 • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
 • จัดการเรียนการสอนด้านเทคนิคการพิมพ์สำหรับพนักงานที่โรงงาน
 • งานเลี้ยงปีใหม่ และงบประมาณสำหรับกิจกรรม Team Building ของแต่ละแผนก ที่จะมีสลับกันไปในแต่ละปี
 • เงินช่วยเหลือภัยพิบัติต่าง ๆ
 • หอพักสำหรับพนักงานที่เดือดร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัย
 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในด้านกีฬา เช่น ค่าเช่าสนามแบดมินตัน และฟุตซอล ค่าสมัคร หรือค่าเสื้อสำหรับงานวิ่งมาราธอน

 

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ จันวาณิชย์ ได้ ที่นี่

 

ที่ตั้งบริษัท

สำนักงานใหญ่ อาคารกองบุญมา

เลขที่ 699 ถนนสีลม แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เบอร์โทรศัพท์ 02-635-3333

Line ID: @chanwanich

http://www.chanwanich.com

 

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน

 

tags : company story, jobs update, หางาน, จันวาณิชย์, สมัครงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม