รวมตำแหน่งงานว่างใน 5 สายงานวิศวกรน่าสนใจ

20/10/20   |   3.3k   |  

วิศกรรมศาสตร์ ศาสตร์ที่ต้องประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และประสบการณ์ เพื่อสร้างสรรค์เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ผ่านการคิดวิเคราะห์ วางแผน เพื่อพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดที่เหมาะกับเราทุกคน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสายงานที่อยู่เบื้องหลังของทุกอย่างรอบตัวเรา อย่างอาคารบ้านเรือน การคมนาคม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงโครงข่ายสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

 

และหากตอนนี้คุณกำลังมองหางานวิศวกร JobThai ก็ไม่รอช้ารีบหางานวิศวกรสายงานต่าง ๆ ในบริษัทชั้นนำมาให้ทุกคนเลือกกันแล้ว

 

วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/สื่อสาร

ไฟฟ้า เป็นปัจจัยพื้นฐานของเราในปัจจุบันที่ขาดไม่ได้ ซึ่งวิศวกรไฟฟ้าเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ออกแบบ และควบคุมระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราอีกต่อหนึ่ง ในขณะที่วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์คือคนที่ทำหน้าที่ออกแบบระบบในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้กัน และวิศวกรสื่อสารที่รับผิดชอบระบบสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

วิศวกรโครงการไฟฟ้า - บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ - บริษัท อมรมาศ จำกัด

 

ดูงาน วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/สื่อสาร ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรคอมพิวเตอร์

วิศวกรคอมพิวเตอร์ อีกหนึ่งเบื้องหลังที่คอยพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันในโทรศัพท์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราเกิดความสะดวกสบายมากขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาสร้างสรรค์ระบบเพื่อจัดการเอกสาร ข้อมูล และควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

System Engineer - บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด

Cloud Computing Engineer - บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

 

ดูงาน วิศวกรคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน

วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน เป็นผู้ดูแล วางแผน และศึกษาระบบ ภายในโรงงานเพื่อวางสายพาน ระบบการผลิต และการวางตำแหน่งต่าง ๆ ให้อุตสาหกรรมสามารถผลิตสินค้าได้ตามจำนวนและระยะเวลาที่โรงงานต้องการ รวมถึงระบบที่อยู่ในธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจบริการ ส่วนงานโลจิสติกส์/ขนส่ง ฯลฯ วิศวกรอุตสาหการก็สามารถเข้าไปทำงานได้ทั้งหมด

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Planning Engineering - บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

วิศวกรโครงการ - บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

 

ดูงาน วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์

อีกหนึ่งสายอาชีพที่มีความสำคัญต่องานสายอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากนั่นก็คือ วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ เพราะเป็นสายอาชีพที่ทำหน้าที่วางแผน ออกแบบ และดูแลระบบเครื่องจักรต่าง ๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ให้ทำงานไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด หากอุตสาหกรรมขาดวิศวกรเครื่องกลไปก็คงไม่สามารถดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามระยะเวลาหรือตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Site Engineer (ME) - บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

QA Incoming Engineer - บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด

 

ดูงาน วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง

วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง สาขาอาชีพที่สามารถรวบรวมจินตนาการและความต้องการให้ออกมาเป็นรูปร่าง ด้วยความสามารถด้านการออกแบบ ก่อสร้าง และการบำรุงรักษา ซึ่งวิศวกรโยธา/ก่อสร้างต้องให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับต้น ๆ ทั้งขณะก่อสร้างและขณะใช้งาน ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และการวางแผนที่รัดกุม เพื่อความปลอดภัยในระยะยาวของผู้ใช้งาน

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Site Engineer - บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จำกัด

วิศวกรโครงสร้าง&สถาปัตย์ - Blue Fire Engineering & Construction Co., Ltd.

 

ดูงาน วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

หางานวิศวกรน่าสนใจทั้งหมดได้ ที่นี่

 

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

 
JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน
Public group · 42,947 members
Join Group
 

tags : jobthai, jobs update, งาน, หางาน, สมัครงาน, งานวิศวกร, วิศวกร, งานน่าสนใจติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม