งานวุฒิปวส. น่าสนใจที่ให้เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป 

งานวุฒิปวส. น่าสนใจที่ให้เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป 
04/10/22   |   24.2k   |  

ปวส. หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อีกหนึ่งวุฒิการศึกษาที่หลายองค์กรต้องการตัว เนื่องจากมีความรู้ทางสายงานที่เฉพาะทาง ลงมือทำงานได้ทันที ในบางสายงานที่เปิดกว้างในเรื่องวุฒิการศึกษาและต้องการคนที่มีทักษะเฉพาะทาง คนที่มีวุฒิ ปวส. เลยจะสามารถตอบโจทย์งานต่าง ๆ ที่องค์กรต้องการได้ ซึ่งวันนี้ JobThai เลยอยากมาแนะนำงานวุฒิปวส. น่าสนใจที่ให้เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป

งานขนส่ง-คลังสินค้า

ทุกธุรกิจต่างก็ต้องพึ่งพาการขนส่งเพื่อกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปสู่มือของผู้บริโภค ทำให้งานขนส่งและคลังสินค้า เลยเป็นอีกหนึ่งสายงานที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ที่ทำให้การจับจ่ายซื้อสินค้าจากทั้งในและต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากขึ้น ก็ทำให้สายงานขนส่งและคลังสินค้าเป็นที่ต้องการตัวมากขึ้นเช่นกัน

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังสินค้า - บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด (Glovetex Co., Ltd.) (20,000 - 30,000บาท)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (20,000-25,000 บาท)

 

ดูตำแหน่งงาน ขนส่ง-คลังสินค้า ที่น่าสนใจทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานนำเข้า-ส่งออก

การนำเข้าและส่งออก หัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของงานขนส่ง เพราะคนที่ทำงานด้านนี้จะคอยประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เคลียร์สินค้าทั้งขาเข้าและขาออกในบริษัท ให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับการขนส่ง และหากคนที่ทำงานในสายงานนี้อยากไปสู่ระดับที่สูงขึ้น คนที่ทำงานด้าน Shipping ก็ควรรู้เรื่องพิธีการทางศุลกากร กฎหมายการขนส่งด้วย 

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

จัดซื้อประเทศจีน - บริษัท เวิลด์ เลเธอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (บริษัท ธนสกณ จำกัด)  (20,000-30,000 บาท)

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป - บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ (20,000 บาทขึ้นไป)

 

ดูตำแหน่งงาน นำเข้า-ส่งออก ที่น่าสนใจทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป

สายงานจัดซื้อ ธุรการ และประสานงาน ตำแหน่งสำคัญในการขับเคลื่อนและสนับสนุนองค์กร ซึ่งบทบาทหน้าที่ของงานสายนี้ค่อนข้างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ในองค์กร ดูแลจัดการเรื่องเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างราบรื่น ทำงบเบิกจ่าย จัดการรายการทรัพย์สิน ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพรวมทั้งราคาสินค้าหรือบริการ รวมถึงเรื่องจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศสำหรับบางองค์กร

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

จัดซื้อต่างประเทศ - SCM ALLIANZE Co., Ltd. , G.I. Industry Co., Ltd. (20,000 - 30,000 บาท)

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย - บริษัท โทเคน (ประเทศไทย) จำกัด (20,000-25,000 บาท)

 

ดูตำแหน่งงาน จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ที่น่าสนใจทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานช่างเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์

เครื่องมือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายพาน หรือเครื่องยนต์ ต่างต้องชำรุดไปตามกาลเวลา รวมถึงปัญหาทางด้านเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ ทำให้งานช่างเป็นอีกสายงานที่มีความต้องการแรงงานสูงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้คนที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านจริง ๆ ยังค่อนข้างน้อย สวนทางกับความต้องการของภาคธุรกิจที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

ช่างแผนกไฟฟ้า - บริษัท โชติลาภ พาราวู้ด อินเตอร์เวิลด์ จำกัด (25,000-35,000 บาท)

Shift Tech - บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด (20,000 - 35,000 บาท)

 

ดูตำแหน่งงาน ช่างเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ที่น่าสนใจทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา

โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา สายงานที่มีความต้องการแรงงานค่อนข้างมากและอัตราการแข่งขันต่ำ ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างโดยตรง ตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ การดูแลระบบโครงสร้าง การออกแบบ รวมไปถึงการจัดการควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน งบประมาณ และเวลาที่ประเมินและกำหนดไว้

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

วิศวกรโยธา - บริษัท ไฟว์ เค.ที.คอน จำกัด (25,000 - 35,000 บาท)

โฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน - บริษัท ฟาร์อีสท์ มาร์เบิล แอนด์ แกรนิต จำกัด (20,000 - 35,000 บาท)

 

ดูตำแหน่งงาน โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา ที่น่าสนใจทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่ 

ดูตำแหน่งงานน่าสนใจที่รับวุฒิ ปวส. ทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : jobthai, jobs update, งาน, หางาน, สมัครงาน, งานปวส, งานที่ให้เงินเดือนสูง, งานวุฒิปวส, ปวส, งานปวสเงินเดือนสูง, งานที่ให้เงินเดือนเยอะ, งานน่าสนใจติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม