งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

21/02/23   |   3.9k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการแรงงาน

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

ลักษณะงาน
1. ทําหน้าที่สํารวจข้อมูลด้านแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบในระดับพื้นที่ บันทึกและประมวลผลข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสํารวจ และนําเสนอข้อมูลเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในระดับตําบล/อําเภอ/จังหวัดและติดตามประเมินผลและข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์
2. เป็นผู้ประสานงานอาสาสมัครแรงงาน เพื่อส่งต่อการให้บริการด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
3. จัดเก็บและพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุในระดับอําเภอ และเป็นผู้ประสานงานด้านแรงงานนอกระบบในระดับอําเภอ       
4. สํารวจข้อมูลผู้ประสงค์ขอรับบริการ ความต้องการรับบริการจากหน่วยงาน ปัญหาอุปสรรคของแรงงานในระดับพื้นที่ โดยจําแนกเป็นรายด้าน เช่น ด้านสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน ด้านการคุ้มครองแรงงาน ด้านการจัดหางาน ด้านการฝึกอาชีพ และด้านการติดตามสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานในต่างประเทศ เป็นต้น และรวบรวมเป็นหลักฐานตามแบบรับส่งต่อสํานักงานแรงงานจังหวัดเป็นประจําทุกวัน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สํานักงานแรงงานจังหวัดระยอง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ช่วงเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, งานทรัพยากรบุคคลติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม