งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบ 1 อัตรา

21/06/23   |   1.7k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน
1. งานธุรการ งานบุคคล งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลงาน สัญญา งานร่างโต้ตอบหนังสือ                    
2. บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม เตรียมวาระการประชุม จดบันทึกและรายงานการประชุมในโอกาสต่างๆ          
3. การตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ จัดประมวลและวิเคราะห์เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ เร่งรัด ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
4. ปรับปรุง และพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน เพื่อความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว
5. ดําเนินการเกี่ยวกับระบบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพื่อการบริหารงาน ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง, งานจัดซื้อ, งานธุรการ, ประสานงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม