งานราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

10/01/24   |   4.1k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 16 มกราคม พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นายช่างเทคนิค

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)

ลักษณะงาน
1. การรับแจ้ง ให้คําแนะนํา และประสานงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีตลอด 24 ชั่วโมง และร่วมปฏิบัติงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
2. สนับสนุนการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เตรียมเครื่องมือให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ซ่อมเครื่องมือที่ชํารุดเพื่อให้ใช้งานได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
3. ร่วมปฏิบัติงานในโครงการมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการนําเข้า - ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี โดยผิดกฎหมายจากการขนส่งสินค้าผ่านด่านชายแดน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานช่างเทคนิคเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ http://www.oap.go.th หัวข้อ “JOBข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://oap.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9-16 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, งานช่างเทคนิคติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม