งานราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

28/12/22   |   1.9k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 9 มกราคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ    สารสนเทศศาสตร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน ช่วยรวบรวมข้อมูลออกแบบพัฒนาระบบงานประยุกต์ เขียนชุดคําสั่งตามข้อกําหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว 
 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานคอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์, วิศวกรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ http://www.oap.go.th หัวข้อ "JOBข่าวสอบออนไลน์" หรือ https://oap.thaijobbob.com ตั้งแต่วันที่ 3 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, คอมพิวเตอร์/it/โปรแกรมเมอร์, วิศวกรคอมพิวเตอร์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม