งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา

20/11/23   |   4.4k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

จำนวน: 28 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ลักษณะงาน
1. พิจารณาเบื้องต้นในการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สถานที่ การโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ก่อนออกสู่ตลาด เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและตามมาตรฐานที่กําหนด
2. ร่วมติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ ฉลาก และการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลังออกสู่ตลาดและประมวลหลักฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการบริโภค
3. ร่วมดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิทยาศาสตร์,เภสัชกรเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, งานวิทยาศาสตร์, เภสัชกรติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม