งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รับสมัครสอบ 2 อัตรา

28/06/23   |   9.8k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน
1. ดูแลและตรวจสอบสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องฝึกอบรมของสํานักงาน ก.พ. ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
2. ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจําตัวเจ้าหน้าที่สํานักงาน ก.พ. รวมทั้งประสานกับผู้เกี่ยวข้องในการส่งซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่ (แล้วแต่กรณี)
3. ให้คําปรึกษา แนะนํา แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ การติดตั้งอุปกรณ์ โปรแกรมใช้งาน และโปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ
4. เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น โปรแกรมสํานักงาน โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ของส่วนราชการและจังหวัด เป็นต้น
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, งานช่างไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม