งานราชการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา

งานราชการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา
29/07/23   |   6.2k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 17,500 - 19,250 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

ลักษณะงาน
1. สนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ให้แก่บุคคล คณะบุคคล ชุมชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน ติดตาม ช่วยเหลือ และประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมให้ประสบผลสัมฤทธิ์
2. ตรวจสอบ และดําเนินการจัดทํานโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และระบบการจัดสรรทุน รวมทั้ง จัดทําหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับทุนวิจัย กลั่นกรองคําขอรับทุนวิจัย และจัดสรรทุนวิจัยให้แก่ผู้รับทุน
3. ตรวจสอบ และดําเนินการจัดทําข้อเสนอ และริเริ่มโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สําคัญของประเทศ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และประสานให้ผู้รับทุนวิจัยรวมตัวกันรับทุนวิจัยและดําเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
4. บริหารแผนงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://nrct.thaijobjob.com หัวข้อ "ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, งานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม