งานราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการสัตวบาล

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวบาล สาขาวิชาการผลิตสัตว์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
2. ต้องมีประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์มในระบบราชการอย่างน้อย 2 ปี (มีหนังสือรับรอง)
3. สามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพดี มีความกระตือรือรัน มีความอดทนในการทํางาน
 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมงเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2 ต้องมีประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์มในระบบราชการอย่างน้อย 2 ปี (มีหนังสือรับรอง)
3, สามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น มีความอดทนในการทํางาน
 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเลือกสรร ให้สมัครออนไลน์ที่ http://job.npu.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, มหาวิทยาลัยนครพนม, งานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม