งานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

24/09/22   |   3k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน - 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานบริการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 10,430 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานให้การบริการต้อนรับและอํานวยความสะดวกในสํานักงาน เช่น ถ่ายเอกสาร รับรองแขกหรือผู้มาติดต่อราชการ ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในสํานักงาน และดูแลความเรียบร้อยในบริเวณสํานักงาน
2. ให้บริการด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อไขข้อข้องใจ และช่วยตอบคําถามให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
3. ร่วมพัฒนางานและสนับสนุนการดําเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบริการลูกค้า-Call Centerเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 เลขที่ 211 หมู่ที่ 1 ถนนพิมาย-หินดาด ตําบลนิคมสร้างตนเอง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, บริการลูกค้า-call centerติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม