งานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

22/11/22   |   1.1k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 37,680 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์
2. มีประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 15 ปี
3. มีความเชี่ยวชาญและความสามารถในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกําหนดเป็นระเบียบคําสั่ง คําแนะนํา และหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ทบทวนและปรับปรุงระเบียบ คําสั่ง ประกาศ คําแนะนํา หนังสือเวียนต่างๆ ในการจัดที่ดิน และเตรียมการประกาศสิ้นสภาพนิคมสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. ให้ข้อแนะนําและความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรในหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นวิทยากรของหน่วยงาน 
4. ปฏิบัติงานในภารกิจด้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ตามความเหมาะสมและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานกฎหมายเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมส่งเสริมสหกรณ์, กฎหมายติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม