งานราชการ กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา

งานราชการ กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา
09/09/22   |   1.1k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน - 15 กันยายน พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการเพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากผู้ปวยจิตเวช/จิตเวชเด็กและวัยรุ่น เก็บรักษาสิ่งตรวจ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการตรวจวิเคราะห์ ตรวจทดสอบวิเคราะห์ เพื่อทราบชนิดและปริมาณของสิ่งส่งตรวจ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมงานด้านเคมีคลินิก จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อนําผลมาใช้ประกอบการวินิจฉัย ป้องกัน ติดตามการรักษาทํานายความรุนแรงของโรค และประเมินภาวะสุขภาพ
2. ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะความเชี่ยวชาญในการตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการตามประเด็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตเวช เช่น การตรวจระดับยาในผู้ป่วยจิตเวช Carbamazepine, Lithium, Valproic acid, Phenytoin การตรวจระดับวิตามินในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ
3. ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยวิธี ATK, RT-PCR สําหรับผู้ป่วยจิตเวช/จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 กันยายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมสุขภาพจิต, แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม