งานราชการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 9 อัตรา

งานราชการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 9 อัตรา
31/03/23   |   2.6k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 10 เมษายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พยาบาลวิชาชีพ

จำนวน: 9 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและครอบครัว แม่เลี้ยงเดี่ยวหรือพ่อเลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการค้าประเวณี เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
3. บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ประสบปัญหาทางสังคมและครอบครัว แม่เลี้ยงเดี่ยวหรือพ่อเลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการค้าประเวณี

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานพยาบาลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ โดยพิมพ์ใบสมัครได้ทาง Internet ใน Website www.dwf.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์/สมัครงาน พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกฯ เป็นไปรษณีย์ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.ป้อมปราบ ในนามกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (เลขานุการกรม) ส่งไปที่กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 14 เอ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 10 เมษายน 2566 (ยึดตามประทับไปรษณีย์ต้นทาง) โดยวงเล็บมุมซองว่า "สมัครคัดเลือกฯตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, พยาบาลติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม