งานราชการ กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

22/10/22   |   1.9k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการสถิติ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์

ลักษณะงาน
1. จัดเตรียมรูปแบบข้อถาม แบบประมวลผล คํานิยาม ศึกษาหามาตรฐานทางสถิติ วิเคราะห์โครงสร้างทางสถิติของหน่วยสถิติ และต้องประยุกต์ใช้ความรู้อย่างมาก เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เตรียมคู่มือหรือจัดทําคู่มือการวางแผนสุ่มตัวอย่างการประมวลผล และการประเมินผล รวมทั้งวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ เพื่อปรับปรุงการวางแผน การสุ่มตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพ
3. ตรวจสอบความเป็นไปได้ของข้อมูล ประมวลผลทางสถิติ รวมทั้งวิเคราะห์ความแปรปรวนและสรุปรายงานทางสถิติ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามความจริง
4. วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ จัดทําแผนภูมิ/แผนภาพทางสถิติ และนําเสนอเป็นรายงานเพื่อให้การดําเนินงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง แม่นยํา

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิจัย/วิเคราะห์(เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลยุทธศาสตร์ และแผนงาน สถาบันประสาทวิทยา อาคารอํานวยการ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมการแพทย์, วิจัย/วิเคราะห์, เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคารติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม