กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
09/06/22   |   4.2k   |  

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นิติกร

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงาน
1. สนับสนุนการดําเนินการเกี่ยวกับปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ประมวล ศึกษา วิจัย ติดตามและวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับแนวโน้มและพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศในกรอบของสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ
3. สนับสนุนการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนของประเทศไทย
4. แปลและตรวจสอบคําแปลสนธิสัญญา
5. สนับสนุนการดําเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญา
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานกฎหมายเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน

1. รวบรวม จัดทําข้อมูล เพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการต่างประเทศ  
2. พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการต่างประเทศ
3. ปฏิบัติงานร่วมกับและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานและบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานคอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร เปิดรับสมัครรับการเลือกสรรทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 17.00 น.) ที่เว็ปไซต์ https://mfa.thaijobjob.com หัวข้อ "การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2565 ตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กระทรวงการต่างประเทศ, กฎหมาย, คอมพิวเตอร์/it/โปรแกรมเมอร์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม