กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
07/06/22   |   2.3k   |  

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักจิตวิทยา

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง เช่น ได้แก่ จิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก

ลักษณะงาน
1. ค้นหา ติดตาม และให้การดูแลทางสังคมจิตใจและกระบวนการทางจิตวิทยาแก่ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน
2. วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยชุมชน เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน
3. ประสานและสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
4. รวบรวม และประยุกต์องค์ความรู้ทางจิตวิทยาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องในการให้สุขภาพจิตศึกษาผ่านสื่อต่างๆ ตลอดจนฝึกอบรม การจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงในชุมชนพื้นที่รับผิดชอบ
5. วิเคราะห์ ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานในโครงการส่งเสริมและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต ทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขตที่รับผิดชอบ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครต้นฉบับ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 กรมสุขภาพจิต ถนนธราธิบดี ตําบลท่าข้าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-7738-0462 โทรศัพท์มือถือ 08-4689-3307 ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 https://www.mhc11.go.th/ เมนู : ข้อมูลข่าวสาร หัวข้อ "ข่าวรับสมัครงาน/การโอนย้าย"
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมสุขภาพจิต, แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม