คนทำงานกับแรงบันดาลใจที่ได้จากในหลวงรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 2

คนทำงานกับแรงบันดาลใจที่ได้จากในหลวงรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 2
12/10/17   |   8.9k   |  

ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชสมบัติ พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อ ประชาชนชาวไทยนานัปการ ดังจะเห็นได้จากโครงการในพระราชดำริที่มีมากกว่า 4,000 โครงการ ซึ่งครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ทำให้คนไทยอยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นอย่างทุกวันนี้ และหากจะถามคนไทยว่าในวันนี้พวกเราระลึกถึงพระองค์ในเรื่องใดบ้าง หลายคนคงตอบว่านึกถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงสละตนเองทำงานอย่างหนักตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ รวมถึงคำสอน และพระจริยวัตรที่เรียบง่าย ซึ่งหลายคนยึดเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตหลาย ๆ ด้าน วันนี้แม้พระองค์จะสถิต ณ สรวงสวรรค์แล้ว  แต่น้ำพระราชหฤทัยที่ทรงหลั่งรินไว้จะหล่อเลี้ยงทั้งประเทศไทยและจิตใจของคนไทยไปตลอดกาล  

เพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นทั้งแรงบันดาลใจ เป็นต้นแบบ และเป็นที่รักของคนไทย JobThai จึงได้ชวนคนทำงานจากหลากหลายอาชีพมาพูดคุยว่าพวกเขาน้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานอย่างไรบ้าง

 

เราเป็นพยาบาล เวลาทำงานก็มีเมตตากับคนไข้

นอกจากนี้ก็ยึดหลักการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ไม่เอาเปรียบ ไม่เลือกปฏิบัติ เรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่ท่านสอนคนไทยเสมอ
 

นิธิกาญจน์ สิริเจริญกุล

พยาบาล
 

______________

 

 

น้อมนำเรื่องความพอเพียงมาปรับใช้

อย่างที่บ้านปลูกพืชผักสวนครัวทานเอง ถ้าเหลือเราก็เอาไปขายในราคาไม่แพง

เป็นความพอเพียงง่าย ๆ ที่ทำได้ในชีวิตประจำวัน
 

ดวงจันทร์ ควายคลั่ง

พนักงานขาย
 

______________

 

 

เราเป็นพนักงานบริษัทธรรมดา

ที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือดำเนินรอยตามท่านเรื่องความพอเพียง

ท่านไม่ได้แค่สอนแต่ท่านทำให้เราเห็นว่าท่านก็ทำ

ดังนั้นอะไรที่ประหยัดได้อย่างการทำกับข้าวไปทานเอง หรือการรู้จักใช้เงินอย่างพอดี ก็พยายามทำตาม
 

จารุวรรณ สนั่นนาม

พนักงานเอกชน
 

______________

 

 

มีท่านเป็นต้นแบบในเรื่องของความพอเพียง

เพราะท่านมีมากพอที่จะซื้อใหม่ก็ได้ แต่ท่านก็ยังประหยัด

เราเป็นคนธรรมดาก็ต้องเรียนรู้ที่จะพอเพียงแบบท่านให้ได้

นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของความกตัญญู เพราะเราก็จะเห็นท่านดูแลสมเด็จย่าเสมอ เราก็มีท่านเป็นแบบอย่าง
 

เบญญทิพย์ วิจิตรชาติ

พนักงานบริการลูกค้า

______________

 

เราน้อมนำแนวคิดเรื่องความสามัคคีมาใช้

อย่างเวลาชุมชนแถวบ้านมีอะไรที่อยากให้ทุกคนในชุมชนช่วยเหลือ

นอกจากเราจะไปช่วยออกแรงแล้ว เราก็จะชักชวนคนรอบ ๆ ตัวไปช่วยกัน คือพยายามทำเท่าที่เราทำได้
 

นุชนารถ ว่องกิตติกูล

เกษตรกร

_______________

 

 

แนวคิดหลัก ๆ ที่น้อมนำมาใช้ก็เป็นเรื่องของความพอเพียง

ที่พยายามเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของความขยัน

เพราะเราเห็นท่านทรงงานตลอด จนเกิดเป็นโครงการที่เราเห็นกันอยู่ว่ามีตั้ง 4,000 กว่าโครงการ

ก็นำเรื่องความขยันหมั่นเพียรของท่านเป็นต้นแบบในการทำงานและดำเนินธุรกิจของตัวเอง
 

ขวัญโย มาอุน

เจ้าของธุรกิจส่วนตัว

______________

 

 

ที่บ้านเป็นเกษตรกร มีความคิดว่าจะเอาแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้กับพื้นที่ที่เรามีอยู่

ส่วนการทำงานในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าก็พยายามปกครองลูกน้องด้วยคุณธรรม

ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้หน้าที่ในทางที่ผิด
 

ขวัญใจ กาญจนเลขา

ผู้จัดการบริษัทเอกชน
 

_______________

 

แนวคิดที่นำไปใช้ก็คงเป็นเรื่องของความสามัคคี

เวลาทำงาน คนอื่นเขาก็พยายามรับผิดชอบหน้าที่ของเขา เราก็พยายามรับผิดชอบหน้าที่ของเรา

ดังนั้นถ้ามีอะไรที่มันต้องกระทบกันบ้างก็พยายามนึกถึงใจเขาใจเราว่าต่างคนต่างก็ต้องการให้งานออกมาดี 

ดังนั้นเราก็จะเข้าใจและไม่ถือโทษโกรธกันและทำงานร่วมกันต่อไปได้ งานก็จะสำเร็จออกมาด้วยดี
 

สุภาพ โสมนัสสา

นักวิชาการการศึกษา
 

_______________

 

ความตั้งพระราชหฤทัยในหลาย ๆ ด้านที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงเสียสละพระองค์เองทำมาตลอดจะถูกสืบสานต่อไปได้ก็ต่อเมื่อพวกเราชาวไทยทุกคนนำคำสอน และสิ่งที่ท่านได้สร้างไว้มาทำต่อเพื่อให้เกิดผลต่อไปในอนาคต JobThai ขอชวนคนไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยการน้อมนำหลักคำสอนของพระองค์ท่านมาประใช้ในชีวิตประจำวันกันค่ะ

ติดตามแรงบันดาลใจอื่น ๆ ที่คนทำงานได้จากในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ที่

tags : บทความเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9, แรงบันดาลใจ, กษัตริย์ผู้เป็นแรงบันดาลใจติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม