งานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับ - ส่ง ลงทะเบียนร่างหนังสือโต้ตอบ และจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้งานสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีหลักฐานตรวจสอบได้
2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการเพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา และใช้เป็นหลักฐานทางราชการได้
3. ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ ครุภัณฑ์ของสํานักงาน พร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่มีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร 29/19 ถนนคลองคะเชนทร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม