งานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

งานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 5 เมษายน พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นายสัตวแพทย์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 23,430 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสัตวแพทย์จากสัตวแพทย์สภา
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
3. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

ลักษณะงาน
1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ดำเนินการผลิต และทดสอบคุณภาพชีวภัณฑ์ และสารทดสอบโรคซนิดต่างๆ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผลคุณภาพชีวภัณฑ์สัตว์ ให้ได้มาตรฐานสากลตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการ ถึงระดับโรงงานอุตสาหกรรม
2. ศึกษา รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ ให้คําปรึกษา แนะนําและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์
3. ปฏิบัติงาน ร่วมประสานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง, สัตวแพทย์/สัตวบาลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครได้จาก http://biologic.dld.go.th หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อําเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมปศุสัตว์, งานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง, สัตวแพทย์/สัตวบาลติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม