งานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

งานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 10,430 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือม.ศ.3
2. เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ลักษณะงาน
1. ช่วยในการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
2. ช่วยในการปฏิบัติงานการสร้างภูมิคุ้มกันโรคระบาดสัตว์ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
3. ช่วยในการจัดเตรียมวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. ช่วยในงานด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
5. ช่วยในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
6. ช่วยในการปฏิบัติงานการตั้งจุดตรวจ การเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์
7. ช่วยในการปฏิบัติการรักษาพยาบาลสัตว์และพัฒนาสุขภาพสัตว์
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมงเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ http://person.dld.go.th หัวข้อรับสมัครงาน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมปศุสัตว์, งานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมงติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม