งานราชการ กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

จำนวน: 5 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน
1. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับสภาพการจ้าง สภาพการทํางาน สถานการณ์ด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม เพื่อประกอบการจัดทําแผนและโครงการต่างๆ อันเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม
2. ตรวจแรงงาน พิจารณาวินิจฉัยคําร้อง ระงับข้อขัดแย้ง ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม
3. ควบคุมตรวจสอบและปฏิบัติงานด้านการจัดหางาน และการทํางานของคนต่างด้าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
4. ปฏิบัติการเกี่ยวกับด้านการประกันสังคม เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดและแรงงาน และผู้ประกันตนมีหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิต
5. ส่งเสริมการจ้างงาน การมีงานทํา หลักประกันการทํางาน สวัสดิการแรงงานและพัฒนาศักยภาพด้านแรงงาน และด้านการประกันสังคม เพื่อให้แรงงานมีงานทําและมีหลักประกันการดํารงชีวิตที่มั่นคง
 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมการจัดหางาน, งานทรัพยากรบุคคลติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม