รวมตำแหน่งงานระดับหัวหน้า / ผู้จัดการ เงินเดือน 50,000 บาทขึ้นไป

รวมตำแหน่งงานระดับหัวหน้า / ผู้จัดการ เงินเดือน 50,000 บาทขึ้นไป
05/01/24   |   7.9k   |  

ตำแหน่งงานในระดับหัวหน้าหรือผู้จัดการเป็นตำแหน่งที่ต้องอาศัยทักษะหลากหลาย และต้องมีประสบการณ์ในการทำงานค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ต้องดูภาพรวมการทำงานทั้งหมด วางแผนให้งานดำเนินไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คอยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงบริหารจัดการลูกน้องทั้งหมดในทีม เมื่อสเกลงานขยายใหญ่ขึ้น ค่าตอบแทนสำหรับคนที่ทำงานในตำแหน่งนี้จึงเพิ่มขึ้นด้วย ใครที่อยากก้าวเข้ามาทำงานในระดับหัวหน้า / ผู้จัดการ เพื่อค่าตอบแทนที่สูงขึ้น JobThai รวบรวมงานน่าสนใจในระดับ Manager เงินเดือนมากกว่า 50,000 บาทมาฝาก

งานการตลาด

ก่อนจะขายสินค้าหรือบริการ แน่นอนว่าบริษัทย่อมต้องทำ "Marketing" เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้ได้เสียก่อน ซึ่งก็เป็นคิวของฝ่ายการตลาดที่จะต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย มองหาวิิธีการโปรโมตสินค้าตามช่องทางต่าง ๆ และคิดโปรโมชันเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า โดยคนที่เป็นหัวหน้าหรือผู้จัดการในสายนี้จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญที่ช่วยวางแผนการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร ทำให้เป็นตำแหน่งงานที่ได้ค่าตอบแทนสูง

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Marketing Director - บริษัท ส้มพาสุข ในเครือ Yuzu Group (100,000-200,000 บาท)

Category Manager - Sasom Co., Ltd. (80,000 บาท)

 

ดูตำแหน่งงานการตลาดระดับหัวหน้า / ผู้จัดการ เงินเดือน 50K ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานทรัพยากรบุคคล

งานทรัพยากรบุคคลเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญตั้งแต่การรับสมัครพนักงานที่มีความสามารถ การดูแลสวัสดิการและเงินเดือน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสามัคคี รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งหมดในบริษัท โดยการทำงานตำแหน่งนี้ในระดับหัวหน้าหรือผู้จัดการจะมีหน้าที่ในการวางแผนหรือวางกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมให้แต่ละแผนกในองค์กรทำหน้าที่ได้เต็มศักยภาพเพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วย

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

HR Manager/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล - บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (50,000-70,000 บาท)

HR Business Partner Manager - Vertex Planet Group (50,000-60,000 บาท)

 

ดูตำแหน่งงานทรัพยากรบุคคลระดับหัวหน้า / ผู้จัดการ เงินเดือน 50K ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานขาย

นักขายคือคนที่มีทักษะด้านการอธิบายสินค้าและบริการให้ลูกค้าเข้าใจ สามารถเสนอการขายได้อย่างน่าประทับใจและปิดการขายได้อย่างสวยงาม โดยความสามารถของนักขายมีผลต่อรายได้ของบริษัทเป็นอย่างมาก เมื่อต้องขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการก็ต้องคอยวางกลยุทธ์ในการขาย ดูแลและบริหารงานของนักขายทุกคนในทีม สามารถแนะนำเทคนิคการขาย เล่าประสบการณ์การเสนอขายและการรับมือกับปัญหาที่เคยเจอ รวมถึงกระตุ้นให้ทีมนักขายทำยอดให้ได้ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Sales Engineer Manager - บริษัท พีเอชเอ ออโตเมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ (65,000-100,000 บาท)

Wholesale and B2B Manager (สำนักงานวิทยุ BTS เพลินจิต) - บริษัท วีรสุ กรุ๊ป จำกัด (60,000-80,000 บาท)

 

ดูตำแหน่งงานขายระดับหัวหน้า / ผู้จัดการ เงินเดือน 50K ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานบัญชี

งานบัญชีเป็นงานที่ทุกองค์กรจะขาดไปไม่ได้ เพราะเป็นตำแหน่งที่คอยจัดการค่าใช้จ่ายของบริษัท ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ซึ่งการทำงานตำแหน่งนี้ในระดับหัวหน้าหรือผู้จัดการก็จำเป็นต้องมีความละเอียดรอบคอบและถี่ถ้วน เพราะต้องคอยบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบัญชีทั้งหมดให้ถูกต้องเรียบร้อย รวมถึงในบางครั้งอาจต้องให้คำปรึกษาด้านการเงินกับฝ่ายบริหารขององค์กรด้วย

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Financial and Accounting Manager - SINO-AGRI POTASH CO., LTD. (65,000-70,000 บาท)

Accounting Manager - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (บัญชีโรงแรม) - บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด (HABITAT GROUP) (50,000-60,000 บาท)

 

ดูตำแหน่งงานบัญชีระดับหัวหน้า / ผู้จัดการ เงินเดือน 50K ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานระดับหัวหน้า / ผู้จัดการ ในสายงานอื่น ๆ ที่ได้เงินเดือน 50K ขึ้นไป

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่ 

ดูตำแหน่งงาน Manager ที่น่าสนใจทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : jobthai, jobs update, งาน, หางาน, สมัครงาน, แนะนำงาน, คนทำงาน, งานน่าสนใจ, งานระดับหัวหน้า, งานหัวหน้า, งานผู้จัดการ, งาน manager, งานขาย, งานการตลาด, งาน marketing, งาน sales, งาน hr, งานทรัพยากรบุคคล, งานบัญชีติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม