รวมงานน่าสนใจในจังหวัดภาคอีสานที่กำลังเปิดรับสมัคร

15/11/22   |   4.2k   |  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน ของประเทศไทย เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่แตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ ภาคอีสานมีสถานที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัดวาอารามที่สวยงาม และสถานที่เชิงประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า รวมถึงเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจไม่แพ้ภาคอื่น ๆ ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่ดี ความพร้อมของทรัพยากรแรงงานอันเป็นกำลังการผลิต แหล่งอุปสงค์ขนาดใหญ่ของประเทศ ตลอดจนความหลากหลายของภาคการผลิตที่มีทั้งพื้นที่เกษตร และอุตสาหกรรม ประกอบกับมีเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถไฟ และรถยนต์เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่นเดียวกับการคมนาคมทางอากาศโดยเครื่องบินที่สะดวกสบาย ทำให้ผู้คนนิยมเดินทางไป-มาระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ ของภาคอีสาน ด้วยเหตุนี้เองภาคอีสานเลยกลายเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่คนสนใจมาทำงานมากขึ้นในปัจจุบัน

 

วันนี้ JobThai จึงได้รวบรวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจและกำลังเปิดรับสมัครพนักงาน มาฝากคนที่กำลังมองหางานในพื้นที่ภาคอีสาน

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา หรือที่เรียกกันว่า "โคราช" เป็นเมืองใหญ่บนดินแดนที่ราบสูง ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบ มีธรรมชาติที่งดงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย โครงสร้างเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และการค้าส่งค้าปลีก โดยในภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรมีสัดส่วนมากที่สุด

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

Safety Officer (ประจำคลังน้ำมันปักธงชัย) [บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)]

Machine Operator (เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร) โรงงานโคราช [กลุ่มบริษัทคาร์กิลล์ ประเทศไทย]

 

ดูงานในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

จังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่นเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นอีกจังหวัดหนึ่งของภูมิภาค นอกจากจะมีทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ในบริเวณศูนย์กลางของภาคอีสานแล้ว ยังเป็นจังหวัดศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยีของภูมิภาค เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน เดินทางสะดวกทั้งทางบกและทางอากาศเพราะเป็นที่ตั้งของสนามบิน และในด้านเศรษฐกิจนั้นยังมีภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงอีกด้วย  

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

พนักงานขายหน้าร้าน (สาขาขอนแก่น) [บริษัท ฟู้ดส์ คลาสสิค จำกัด]

Technical Advisor  [กลุ่มบริษัทธรรมสรณ์ จำกัด]

 

ดูงานในจังหวัดขอนแก่น ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการค้าและคมนาคมของภูมิภาค เป็นจุดยุทธศาสตร์ในด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งรถ ราง และอากาศ โดยจังหวัดอุดรธานีมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับจังหวัดหนองคาย ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว รวมถึงในภาคการค้าขาย และจังหวัดอุดรธานียังเป็นที่ตั้งตลาดสินค้าการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค มีสินค้าการเกษตรทั้งในประเทศและจากประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

เจ้าหน้าที่การตลาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร [บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)]

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขาอุดรธานี [บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]

 

ดูงานในจังหวัดอุดรธานี ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ดภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง เป็นจังหวัดที่ทำการเกษตรโดยเฉพาะการทำนา ที่มีทั้งนาปีและนาปรัง การปลูกพืชไร่ ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน รวมถึงการประมง โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นอยู่กับภาคการค้าส่งและการค้าปลีก ภาคการเกษตรกรรม และภาคการศึกษา

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด จ.ร้อยเอ็ด [บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)]

ผู้จัดการสาขาร้อยเอ็ด [บริษัท คริสตัลสเตนเลส กรุ๊ป จำกัด]

 

ดูงานในจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่ประมาณ 16,113 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ ในส่วนของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของอุบลราชธานี ภาคธุรกิจขายส่ง-ขายปลีกมีสัดส่วนมากที่สุดสูงเมื่อเทียบกับภาคส่วนอื่น ๆ สำหรับภาคอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

Engineer ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)]

ผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์ [บริษัท ยูไอซีซี จำกัด (โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา)]

 

ดูงานในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดในภาคอีสานได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : jobthai, งาน, หางาน, สมัครงาน, jobs update, ภาคอีสาน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, คนทำงาน, งานภาคอีสาน, งานโคราช, งานขอนแก่นติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม