มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
01/05/22   |   5k   |  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. อาจารย์ ภาควิชาพืชไร่นา

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 34,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ด้านพืชไร่ หรือ เกษตรศาสตร์ หรือ พืชศาสตร์หรือ พฤกษศาสตร์ หรือ พันธุ์ศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสามารถประยุกต์ใช้ขีวสารสนเทศ (Bioinformatics) ในโครงการปรับปรุงพันธุ์พีชไร่
 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานอาจารย์/ครู/งานวิชาการเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. อาจารย์ ภาควิชาพืชไร่นา

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 34,00 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ด้านพืชไร่ หรือเกษตรศาสตร์ หรือพืชศาสตร์ หรือพฤกษศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถปฏิบัติงานด้านการผลิตพืชไร่ หรือวิทยาการวัชพืช หรือระบบการเกษตร หรือการจัดการน้ำและทรัพยากรการผลิต หรือการจัดการฟาร์มสมัยใหม่ หรือการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ทางการเกษตร หรือเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนดได้ที่ห้องธุรการ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

 

 
JobThai Official Group
Public group · 300,000 members
Join Group
 

 

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อาจารย์, ครู, งานวิชาการ, เกษตร, จัดสวน, ปศุสัตว์, ประมง, เหมืองแร่ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม