งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา

04/11/23   |   4.7k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เภสัชกรปฏิบัติการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,800 - 19,250 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

ลักษณะงาน

1. บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อบรรลุผลการรักษาป้องกัน ควบคุมโรค และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. คุ้มครองผู้บริโภค ตรวจวิเคราะห์ ประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น ด้านยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ ได้มาตรฐานเป็นธรรมและปลอดภัย
3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กําหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผล ทางวิชาการเบื้องต้น เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค
4. จัดทํา พัฒนามาตรฐาน แนวทาง คู่มือเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งเภสัชกรเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบําบัด

ลักษณะงาน

1. ให้บริการทางกายภาพบําบัดแก่ผู้ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ได้รับการบริการที่ถูกต้อง เหมาะสม
2. คัดกรอง ตรวจ ประเมินทางกายภาพบําบัด วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหาภาวะเสี่ยง เพื่อให้การบริการทางกายภาพบําบัดเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันสถานการณ์และเวลา
3. บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบําบัด เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ
4. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชนด้วยวิชาชีพทางด้านกายภาพบําบัด เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานกายภาพบำบัดเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (ชั้น 3 อาคารบริการผู้ป่วยนอก) โทร. 0-3724-3018-20 ต่อ 241 - 242 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, เภสัชกร, งานกายภาพบำบัดติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม