งานราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นิติกร

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน ตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดําเนินการทางกฎหมายด้านต่างๆ เช่น การร่าง แก้ไขเพิ่มเติมหรือพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ การสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดําเนินการทางคดี การดําเนินการ เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทํานิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
2. ให้คําปรึกษาแนะนําและประสานงานด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหาและให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกื่ยวข้อง และเป็นประโยชน์กับการดําเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงาน
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานกฎหมายเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.md.go.th หัวข้อ บริการประชาชน เลือก "JOB ข่าวสอบออนไลน์" หรือ https://md.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมเจ้าท่า, กฎหมายติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม