งานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

02/10/22   |   2.8k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชาสถิติ
2. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์                  แผนปฏิบัติราชการ และวิเคราะห์แผนงานงบประมาณ   
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น Microsoft office, Internet, SPSS หรือ      Microsoft Project
4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้ 

ลักษณะงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีและการกําหนดเป้าหมายตัวชี้วัด ผลลัพธ์ และผลผลิต
2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ และด้านแผนงาน
3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําข้อมูลในการกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์
 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร),คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์,บัญชีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ http://planning.dld.go.th/th  หัวข้อการรับสมัครงานหรือขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงานตึกชัยอัศวรักษ์    ชั้น 4 กรมปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 - 12 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมปศุสัตว์, วิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร), คอมพิวเตอร์/it/โปรแกรมเมอร์, บัญชีติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม