งานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา

งานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 10 เมษายน พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน สถิติ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Microsoft word, Excel) 
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมในการนําเสนอข้อมูล เช่น Power point, Canva, Dashboard, Infographic เป็นต้น
4. มีความสามารถในการสรุปเล่มข้อมูล/ผลการดําเนินงานโครงการ
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. มีความสามารถในการทํางานร่วมกันเป็นทีม มีความกระตือรือรัน รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
7. มีความสามารถในการวางแผนการดําเนินงาน การจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
9. หากมีประสบการณ์ด้านการวางแผน การจัดทํางบประมาณ การบริหารโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่หน่วยงานบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หรือหน่วยงานบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 เมษายน 2567 (ในวันและเวลาราชการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, งานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม