งานราชการ กรมที่ดิน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 200 อัตรา

งานราชการ กรมที่ดิน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 200 อัตรา
22/09/22   |   1.7k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน - 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

จำนวน: 200 อัตรา

เงินเดือน: 9,400 - 12,650 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสํารวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

ลักษณะงาน
1. ดําเนินการสํารวจ รังวัด เพื่อทําแผนที่ในการออกเอกสารสิทธิ์ การสอบเขต การแบ่งโฉนด การรวมโฉนด การพิสูจน์สอบสวนการทําประโยชน์ในที่ดิน การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงประทานบัตร และการรังวัดทําแผนที่ประเภทอื่นๆ
2. รังวัดเพื่อสร้างหมุดบังคับภาพทางราบ เช่น การวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ (TRAVERSE) การรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม (SATELLITE POSITIONING) จัดสร้างหรือปรับปรุงระวางแผนที่ ตรวจสอบและรับรองผลการรังวัด จัดทําบัญชีควบคุมการสร้างและการใช้ระวางแผนที่เพื่อนําไปใช้ในการออกเอกสารสิทธิ์
3. รวบรวมระเบียบและวิธีการรังวัดทําแผนที่ ในการออกแบบหนังสือสําคัญแสดงสิทธิในที่ดินประทานบัตร เพื่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมกับทุกฝ่าย
4. สอบสวน ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทเกี่ยวกับการรังวัดทําแผนที่ของประชาชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในระดับเบื้องต้น เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและประชาชน
5. จัดเก็บบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การรังวัด และควบคุมการเบิกจ่ายหลักฐานการรังวัดต่างๆ เพื่อใช้ในการรังวัดทําแผนที่ให้มีประสิทธิภาพ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ กรมที่ดิน http://www.dol.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ" หรือ http://dol.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมที่ดิน, โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม