กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

09/08/22   |   1.4k   |  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน
1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
2. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยําและทันสมัย
3. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
4. เขียนชุดคําสั่งตามข้อกําหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคําสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทํางานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานคอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์, วิศวกรคอมพิวเตอร์, อาจารย์/ครู/งานวิชาการเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทางที่มีการศึกษาวิชาประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายสารสนเทศ เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ระบบงานการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์
2. ปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศด้านการบริหารและบัญชีเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ระบบงาน เพื่อวางแผน ออกแบบ และทดสอบระบบงานต่างๆ
3. วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนโปรแกรมระบบงานย่อยเพื่อการจัดทําภาวะเศรษฐกิจและเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน รวมถึงการจัดการตารางข้อมูลสถิติทางการเงินเพื่อการจัดทํารายงานและงานวิจัย
4. จัดทําคําสั่งในการประมวลผล และวิเคราะห์การใช้ข้อมูลทางการเงินที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
5. ดูแลและพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี โปรแกรมระบบการสอบบัญชี และโปรแกรมระบบงานบริหารของกรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และผู้ใช้งาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานคอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์, ช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์/สื่อสารเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://cad.jobthaigov.com หัวข้อ "รับสมัครสอบ" ซึ่งสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, คอมพิวเตอร์/it/โปรแกรมเมอร์, วิศวกรคอมพิวเตอร์, อาจารย์/ครู/งานวิชาการ, ช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์/สื่อสารติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม