กรมการปกครอง รับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา

08/07/22   |   1.6k   |  

กรมการปกครอง รับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นายช่างไฟฟ้า

จำนวน: 9 อัตรา

เงินเดือน: 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
2. ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้ากําลัง หรือทางเทคโนโลยีไฟฟ้ากําลัง 
3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือในระดับที่สูงกว่าของสํานักงาน ก.พ.

ลักษณะงาน
1. รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารงานปกครองภายในประเทศเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําข้อมูลข่าวสารงานปกครองไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
2. รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและคุณภาพข้อมูลก่อนส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง นําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ตรวจสอบ ซ่อมแซม บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
4. ตรวจซ่อม ดูแล บํารุงรักษา ติดตั้ง โยกย้ายเครื่องมือสื่อสารระบบเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบเครือข่ายวิทยุโทรศัพท์ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
5. ตรวจซ่อม ดูแล บํารุงรักษา ติดตั้ง โยกย้ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและส่วนควบต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานช่างเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.dopa.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2565” 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมการปกครอง, ช่างเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม