งานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

23/08/23   |   9.1k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานคอมพิวเตอร์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 - 13,800 บาท

ลักษณะงาน

1. ติดตั้ง บํารุงรักษา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่างๆ
2. ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานคอมพิวเตอร์/ไอทีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. พนักงานธุรการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 10,430 บาท

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสําเนา ตรวจสอบ ตรวจทานหนังสือราชการและเอกสารทางราชการ
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม รับ-ส่ง หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. พนักงานบริการ

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 - 13,800 บาท

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง และสถานที่อื่นๆ ที่กําหนด
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม รับ-ส่ง หนังสือราชการและเอกสารของทางราชการ
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานบริการลูกค้าเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัคร ได้ด้วยตนเองที่แผนกจัดการกําลังพลกองกลาง กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กองบัญชาการกองทัพไทย, งานคอมพิวเตอร์/ไอที, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงาน, งานบริการลูกค้าติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม