JobThai จัดกิจกรรม Career Ready Guide ที่ ม.สงขลานครินทร์

JobThai จัดกิจกรรม Career Ready Guide ที่ ม.สงขลานครินทร์
04/04/16   |   2.1k   |  

เมื่อเร็วๆนี้ JobThai เว็บไซต์หางาน สมัครงานอันดับ 1 ของประเทศไทย ร่วมกับเว็บไซต์เพื่อการศึกษา Eduzones.com ได้เดินทางไปจัดกิจกรรม Career Ready Guide ให้แก่น้องๆ นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยในงานน้องๆ ได้รับฟังเรื่องราวที่มีประโยชน์ อาทิ ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน กระแสอาชีพในอนาคต รวมถึงเทคนิคการหางาน สมัครงานแบบเจาะลึก อาทิ การเขียนประวัติ (Resume) บุคลิกภาพ รวมถึงการตอบคำถามระหว่างสัมภาษณ์งาน ฯลฯ จากวิทยากรทั้ง 2 ท่าน คือ คุณแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ หัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ JobThai และคุณธวัชชัย สุขสีดา ผู้จัดการเว็บไซต์ Eduzones.com

 

ซึ่งน้องๆ ต่างให้ความสนใจฟังการบรรยายเพราะจะช่วยให้สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกการทำงานได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับ Career Ready Guide เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ REACH ที่ JobThai มุ่งเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมไทยต่อไป 

 

tags : jobthai, หางาน, สมัครงาน, career ready guideติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม