Career Ready Guide ม. ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Career Ready Guide ม. ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
09/11/15   |   3.6k   |  

วันนี้โครงการ “Career Ready Guide เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต” โดยความร่วมมือจากเว็บไซต์ JobThai เว็บไซต์ Eduzones และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้เดินทางมาจัดกิจกรรมกันที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งสามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานครได้โดยที่ใช้เวลาไม่นานมากนัก ระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงมหาวิทยาลัย ทีมงาน Career Ready Guide ได้ผ่านองค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร แม้ว่าทีมงานจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปสักการะ แต่ก็สามารถมองเห็นความสวยงามขององค์พระปฐมเจดีย์ได้อย่างชัดเจน

เมื่อถึงเวลา ก็มีน้องๆนักศึกษาต่อแถวลงทะเบียน และทยอยเข้าไปนั่งรอฟังการบรรยาย จนเต็มห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 50 ปี ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรม หลังจากที่น้องๆ มากันพร้อมแล้ว พิธีกรก็ได้เริ่มกล่าวเปิดโครงการ Career Ready Guide และเชิญวิทยากรท่านแรกขึ้นบรรยาย

วิทยากรท่านแรกของโครงการนี้คือ คุณธวัชชัย สุขสีดา หรือ คุณต้นรัก จากเว็บไซต์ Eduzones คุณต้นรักได้มีการให้ความรู้เรื่องกระแสงานที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด และมีแนะแนวเรื่องอาชีพที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นในอนาคต ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงให้ความรู้เรื่องทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อน้องๆ นักศึกษา เมื่อต้องก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน

หลังการบรรยายของคุณต้นรักจบลง พิธีกรก็ได้กล่าวเชิญวิทยากรท่านที่สองขึ้นมามอบความรู้ให้กับน้องๆ ซึ่งวิทยากรท่านที่สองนี้คือ คุณแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ หรือ พี่เดือน Chief Operating Officer และผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ JobThai เว็บไซต์หางาน สมัครงาน อันดับ 1 ของประเทศไทย

จากการที่พี่เดือนมีโอกาสได้พบเจอการสมัครงานในหลากหลายรูปแบบ ทำให้พี่เดือนสามารถให้คำแนะนำน้องๆ นักศึกษา ในเรื่องการสมัครงานได้อย่างเต็มที่ ในการบรรยายของพี่เดือนนั้น จึงเต็มไปด้วยความรู้ คำแนะนำ และเทคนิคต่างๆ ที่น้องๆจำเป็นต้องรู้ในการเตรียมตัวสมัครงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมเอกสารก่อนสมัครงาน เรซูเม่ จดหมายสมัครงาน จนกระทั่งถึงวันที่ถูกเรียกไปสัมภาษณ์งาน

โดยในระหว่างการบรรยาย พี่เดือนยังเปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาได้ร่วมพูดคุย แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และแบ่งปันเรื่องราวที่น้องๆ ได้รับมาจากการฝึกงาน ซึ่งพี่เดือนประทับใจในความกล้าแสดงออก และการให้ความร่วมมือในการพูดคุยของน้องๆ เป็นอย่างมาก จึงได้มีการแจกหนังสือจากบริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด และคูปองส่วนลดสำหรับใช้ในการสอบ TOEIC ให้แก่น้องๆกลุ่มนี้ด้วย

เมื่อการบรรยายของพี่เดือนจบลง ก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้ทำ Workshop ซึ่งได้คุณต้นรักขึ้นมาเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมนี้ โดยกิจกรรมนี้จะเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้สำรวจดูว่าตนเองมีสิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อการสมัครงานมากน้อยแค่ไหน และพร้อมแล้วหรือยังสำหรับการที่จะก้าวเข้าสู่โลกการทำงาน

ในตอนท้ายของการจัดโครงการ Career Ready Guide ได้รับเกียรติจากอาจารย์กมล แมลงทับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ขึ้นกล่าวปิดงานและให้ข้อคิดดีๆแก่นักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรม ทีมงาน Career Ready Guide ต้องขอขอบคุณอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เป็นอย่างมาก ที่ให้การตอบรับโครงการนี้เป็นอย่างดี

พบกับโครงการ Career Ready Guide ครั้งต่อไปได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30-16.00 น.

 

tags : career ready guide, งาน, หางาน, สมัครงาน, แรงบันดาลใจ, อาชีพ, นครปฐมติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม