Career Ready Guide ม. ศรีปทุม

Career Ready Guide ม. ศรีปทุม
05/11/15   |   3.5k   |  

โครงการ “Career Ready Guide เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต” ยังคงอยู่กันที่กรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 เราได้เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อมอบสาระความรู้ให้กับน้องๆ นักศึกษาจากวิชา HUM 410 การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในโลกสังคม

หลังจากทีมงานมาถึงอาคารอเนกประสงค์ สถานที่จัดโครงการ Career Ready Guide ได้ไม่นาน ก็มีน้องๆนักศึกษาบางส่วนเริ่มมาลงทะเบียนกันอย่างกระตือรือร้นตั้งแต่เช้า และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อใกล้เวลาเริ่มโครงการ จนแถวลงทะเบียนยาวออกไปนอกอาคาร

เมื่อลงทะเบียนและรับเอกสารเรียบร้อยแล้ว พิธีกรประจำโครงการ Career Ready Guide ก็ได้เริ่มเปิดงานอย่างเป็นทางการ และเชิญวิทยากรท่านแรกขึ้นบรรยาย

คุณธวัชชัย สุขสีดา หรือ คุณต้นรัก ผู้จัดการเว็บไซต์ Eduzones ได้ขึ้นมาบรรยายเรื่องกระแสงานต่างๆที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน และแนวโน้มอาชีพที่จะเกิดขึ้นและเป็นที่ต้องการในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่น้องๆ ที่กำลังจะต้องตัดสินใจเลือกอาชีพที่ต้องการจะทำหลังจบการศึกษา

เมื่อการบรรยายในส่วนของคุณต้นรักจบลง พิธีกรก็ได้ขึ้นมาแนะนำและเชิญวิทยากรท่านที่สองขึ้นมาบรรยาย ซึ่งวิทยากรที่ให้เกียรติขึ้นบรรยายท่านที่สองก็คือ คุณแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ หรือ พี่เดือน Chief Operating Officer และผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ JobThai

ในส่วนการบรรยายของพี่เดือนนั้น ได้มีการให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวสมัครงานและสัมภาษณ์งานต่างๆ ที่จะช่วยทำให้การสมัครงานของน้องๆเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การเลือกรูปที่จะใช้สมัครงาน เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ เคล็ดลับสำหรับการเขียนเรซูเม่และจดหมายสมัครงาน ไปจนกระทั่งการเตรียมตัวและมารยาทต่างๆที่ควรจะรู้สำหรับการสัมภาษณ์งาน

เนื่องจากพี่เดือนทำงานอยู่กับธุรกิจหางาน สมัครงานมานาน ทำให้ได้เจอปัญหาและข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการสมัครงานและสัมภาษณ์งานมากมาย พี่เดือนจึงได้นำกรณีต่างๆ ที่ได้พบเจอเหล่านั้นมาบอกเล่าเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับน้องๆ นักศึกษา

ระหว่างการบรรยายของพี่เดือน มีการแจกของรางวัลให้กับน้องๆ ที่ร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็น และได้แจกคูปองส่วนลดค่าสอบ TOEIC ให้กับน้องๆ ที่สนใจและต้องการไปสอบเพื่อวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษอีกด้วย

หลังการบรรยายเสร็จสิ้นลง ก็เข้าสู่ช่วงของการทำ Workshop เพื่อเช็กความพร้อมว่าน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้นั้นพร้อมแค่ไหนที่จะเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริง โดยมีคุณต้นรักคอยอธิบายให้กับน้องๆ ตลอดการทำกิจกรรม

ตอนท้ายของการจัดโครงการ คุณแสงเดือน และคุณธวัชชัย ได้ขึ้นมอบของที่ระลึกและประกาศณียบัตรโครงการ Career Ready Guide ให้แก่ คุณอัณณัชญาน์ อนันตกานนท์ เจ้าหน้าที่ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้โครงการ Career Ready Guide ได้มาจัดกิจกรรมดีๆ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมในครั้งนี้

ส่วนโครงการ “ Career Ready Guide เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต” ครั้งต่อไป เราจะเดินทางไปมอบสาระความรู้ให้กับน้องๆ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558

 

tags : career ready guide, งาน, หางาน, สมัครงาน, แรงบันดาลใจ, อาชีพ, กรุงเทพมหานครติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม