Career Ready Guide มรภ. จันทรเกษม

Career Ready Guide มรภ. จันทรเกษม
03/11/15   |   3.3k   |  

หลังจากที่โครงการ “Career Ready Guide เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต” ได้เดินทางไปมอบความรู้ให้กับน้องๆ นิสิต นักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยทางภาคอีสานและภาคเหนือกันมาแล้ว ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่โครงการ Career Ready Guide จะเดินทางไปจัดกิจกรรมให้กับน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครกันบ้าง โดยเริ่มต้นที่แรกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวก ซึ่งทำให้การเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยของทีมงาน Career Ready Guide นั้นเป็นไปอย่างราบรื่น แต่เนื่องจากทีมงานของโครงการไม่เคยมาจัดกิจกรรมที่อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมาก่อน ทำให้เมื่อเข้าไปในมหาวิทยาลัยแล้ว เกิดปัญหาเล็กน้อยในการไปยังสถานที่ที่จัดโครงการ แต่สุดท้ายก็สามารถผ่านไปด้วยดีเพราะได้รับการช่วยเหลือจากน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เมื่อขึ้นไปถึงชั้น 5 อาคารนวัตกรรม สถานที่จัดโครงการ พบว่ามีน้องๆ นักศึกษาจากทุกชั้นปี ทยอยมาลงทะเบียนรอฟังการบรรยายจากวิทยากรกันบ้างแล้ว เมื่อถึงเวลาเริ่มโครงการ พิธีกรจึงได้กล่าวเปิดงาน และแนะนำวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้

วิทยากรท่านแรกคือ คุณธวัชชัย สุขสีดา หรือ คุณต้นรัก จากเว็บไซต์ Eduzones คุณต้นรักได้ขึ้นมาพูดถึงแนวโน้มอาชีพที่น่าสนใจในอนาคตและกระแสงานที่กำลังมาในปัจจุบัน รวมถึงตลาดแรงงานต่างๆ ซึ่งความรู้เหล่านี้ น้องๆ สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อเลือกเส้นทางในอนาคต หลังจากที่น้องๆได้จบการศึกษาแล้ว

หลังจากนั้น พิธีกรก็ได้แนะนำและเชิญวิทยากรท่านที่สองขึ้นมาบรรยาย ซึ่งก็คือ คุณแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ หรือ พี่เดือน Chief Operating Officer ของเว็บไซต์ JobThai พี่เดือนได้บรรยายให้ความรู้แก่น้องๆ ทั้งในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นในการสมัครงาน เทคนิคสำคัญในการเขียนเรซูเม่และจดหมายสมัครงาน การเตรียมความพร้อมในวันสัมภาษณ์งาน รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์ และปัญหาต่างๆที่เคยเจอมา เพื่อให้น้องๆ ได้เข้าใจมากขึ้น และเมื่อถึงเวลาที่ต้องไปสมัครงานจริง การสมัครงานของน้องๆ จะได้ออกมาอย่างสมบูรณ์มากที่สุด

นอกจากสาระความรู้ที่ได้รับกันไปอย่างเต็มที่แล้ว น้องๆ นักศึกษาหลายคนยังได้รับของที่ระลึกติดมือกลับบ้านกันไปด้วย จากการให้ความร่วมมือในการพูดคุย และตอบคำถามระหว่างการบรรยาย

และเมื่อส่วนของการบรรยายจบลง คุณต้นรักก็ได้นำเข้าสู่ส่วนของ Workshop ให้น้องๆ ได้ลองสำรวจความพร้อมของตัวเองดูว่า พร้อมที่จะไปสมัครงานมากน้อยแค่ไหน ซึ่งน่าดีใจว่าน้องๆ หลายคนค่อนข้างพร้อมแล้วที่จะเริ่มสมัครงาน

หลังจากกิจกรรมทั้งหมดจบลง โครงการ Career Ready Guide ก็ได้รับเกียรติจาก ผศ. ธนทรรศน์ พลเดช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มารับมอบของที่ระลึก และถ่ายรูปร่วมกับคุณแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ และ คุณธวัชชัย สุขสีดา

ทีมงาน Career Ready Guide ขอขอบคุณอาจารย์และน้องๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทุกคนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการของเรา

สำหรับโครงการ Career Ready Guide เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

tags : career ready guide, งาน, หางาน, สมัครงาน, แรงบันดาลใจ, อาชีพ, กรุงเทพมหานครติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม