5 อาชีพน่าสนใจในสายงานการผลิตและโรงงาน

5 อาชีพน่าสนใจในสายงานการผลิตและโรงงาน
02/11/18   |   51.7k   |  

ก่อนที่สินค้าที่ใช้กันในชีวิตประจำวันจะถูกส่งถึงมือเรา ต้องผ่านขั้นตอนต่าง ๆ มากมายเลยนะคะ โดยหนึ่งขั้นตอนที่เรียกว่าสำคัญมากขั้นตอนหนึ่งก็คือการผลิตนั่นเอง แต่การจะผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจำนวนมากนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย อีกทั้งยังมีขั้นตอนและมีฝ่ายที่ต้องทำงานร่วมกันในกระบวนการผลิตนี้จำนวนมากอีกด้วย เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ

ซึ่งประเทศไทยของเราก็มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากและหลากหลายประเภท ทำให้คนทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและโรงงานต่าง ๆ เป็นที่ต้องการอยู่ตลอดเวลา วันนี้ JobThai จึงมีงานน่าสนใจในสายโรงงานและการผลิตมาแนะนำค่ะ

 

วิศวกรอุตสาหการ / โรงงาน

วิศวกรอุตสาหการคือคนที่ทำหน้าที่ในการออกแบบ วางแผน จัดตั้ง บริหารจัดการ ควบคุม และพัฒนากระบวนการผลิต และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้การทำงานระหว่างคนและเครื่องจักรในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยนำหลักเกณฑ์และวิธีวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้ามาใช้ ไปพร้อม ๆ กับความรู้ความชำนาญทางด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และสังคมศาสตร์

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Industrial Engineer [ECCO (Thailand)]

วิศวกรโรงงาน [บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)]

 

ดูงาน วิศวกรอุตสาหการ / โรงงาน ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ฝ่ายผลิต / โรงงาน

ฝ่ายผลิต / โรงงานนับเป็นตำแหน่งสำคัญที่เป็นรากฐานให้กับองค์กรเลยนะคะ เพราะเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าต่าง ๆ โดยตรง ซึ่งงานในสายงานนี้ครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมทรัพยากรการผลิต การผลิต จนถึงการบรรจุหีบห่อเพื่อเตรียมส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการให้กับลูกค้า

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

พนักงานฝ่ายผลิต [บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)]

พนักงานผลิต / เจ้าหน้าที่ผลิต [บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]

 

ดูงาน ฝ่ายผลิต / โรงงาน ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ควบคุมคุณภาพ QA / QC / QM

การที่สินค้าชนิดหนึ่งจะถูกขายออกสู่ตลาดและสามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้นั้น จะต้องมาจากปัจจัยพื้นฐานที่ว่า สินค้าชนิดนั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานที่ดี ดังนั้นผู้ที่ทำงานในสายควบคุมคุณภาพ QA / QC / QM จึงต้องเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขเเมื่อเกิดปัญหา เพื่อให้สินค้าออกมามีคุณภาพมากที่สุด

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ [บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)]

QC Inspector (โรงงานปากเกร็ด) [Thai Hospital Products Co., Ltd.]

 

ดูงาน ควบคุมดูแลคุณภาพ QA / QC / QM ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ควบคุมดูแลเครื่องจักร

การทำงานในสายโรงงานย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีเครื่องจักรเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน ทั้งเครื่องจักรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งอาจมีความซับซ้อนมากน้อยแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงต้องมีคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรเหล่านี้มาคอยดูแล ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงหาวิธีแก้ไขเมื่อเครื่องจักรเกิดปัญหาต่าง ๆ นั่นเองค่ะ

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Control Room Operator [บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (จำกัด)]

Operator (ผู้ควบคุมเครื่องจักรฝ่ายผลิต) [AB Food & Beverages Thailand Ltd.]

 

ดูงาน ควบคุมเครื่องจักร ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วางแผนการผลิต

การผลิตสินค้าขึ้นมาหนึ่งชิ้นนั้น บางคนอาจจะคิดว่าแค่ทำขึ้นมาให้เสร็จพร้อมขายก็เป็นอันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถ้ามองในระดับการค้าขายในขนาดย่อม ๆ ก็คงจะจริงค่ะ แต่ในระดับโรงงานใหญ่แล้ว การทำงานแค่นั้นอาจจะไม่พอ เนื่องจากสินค้าจะต้องผ่านการผลิตที่ได้คุณภาพและตรงตามมาตรฐานสากล จึงต้องมีหน้าที่งานหนึ่งที่เรียกว่า ฝ่ายวางแผนการผลิต ที่ต้องคอยประสานงานกับฝ่ายผลิตอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งในแง่คุณภาพ งบประมาณ ปริมาณ และวันกำหนดส่ง

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Planning Officer ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี [บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด]

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิต (Planning Senior Officer) [บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด]

 

ดูงาน วางแผนการผลิต ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ : ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน

 

tags : jobs update, หางาน, สมัครงาน, jobthai, งานโรงงานและการผลิต, งานตามสายอาชีพ, งานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม