5 อันดับสายงานที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตมากที่สุดในไตรมาสแรกของปี 2562

5 อันดับสายงานที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตมากที่สุดในไตรมาสแรกของปี 2562
19/12/18   |   8k   |  

จากปัจจัยสภาพเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวชัดเจนและต่อเนื่อง โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการใช้จ่ายภาคเอกชนทั้งการบริโภคและการลงทุนที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น ตลอดจนแรงสนับสนุนจากโครงการลงทุนของภาครัฐที่ชัดเจนมากขึ้น อาทิ โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ฯลฯ รวมถึงภาคการส่งออกสินค้าก็มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นตามอุปสงค์โลก ทำให้บรรยากาศการลงทุนในประเทศเริ่มกลับมาคึกคักตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปีนี้ จนทำให้งานหลาย ๆ ประเภทนั้นมีแนวโน้มการเติบโตที่สดใสขึ้นตามไปด้วย

ซึ่ง JobThai ก็ได้ทำการรวบรวมและวิเคราะห์จากฐานข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อคาดการณ์ประเภทงานที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตมากที่สุดในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปีนี้ และวันนี้เราก็ได้รวบรวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจ จาก 5 อันดับประเภทงานที่มีแนวโน้มเติบโตมากที่สุดมาแนะนำไว้ที่นี่แล้วค่ะ

 

 

อันดับที่ 1 : งานนำเข้า-ส่งออก

เติบโต 31.73 เปอร์เซ็นต์

มีธุรกิจในประเทศไทยจำนวนไม่น้อยที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนำเข้าส่งออก ทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์ที่พร้อมส่งถึงมือผู้บริโภครายย่อย และในแง่ของการนำเข้าส่งออกวัตถุดิบ หรือเครื่องจักรสำหรับนำไปเป็นปัจจัยการผลิตต่อ ทำให้ต้องการบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนำเข้า - ส่งออกจำนวนมาก เช่น จัดทำ ดูแล และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับการดำเนินการนำเข้า - ส่งออกต่าง ๆ การติดต่อประสานงานด้านพิธีการกรมศุลกากร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

BOI IMPORT - EXPORT [บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด]

หัวหน้างานนำเข้า - ส่งออก [บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)]

Purchasing Assistant Supervisor (Import Material) [บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์)]

 

ดูตำแหน่งงานนำเข้า-ส่งออก ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

อันดับที่ 2 : งานทรัพยากรบุคคล

เติบโต 19.2 เปอร์เซ็นต์

“คน” คือทรัพยากรสำคัญที่องค์กรขาดไม่ได้ เพราะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนทั้งองค์กร รวมทั้งเป็นตัวแทนขององค์กรในการที่จะสื่อสาร วิสัยทัศน์ แนวคิด วัฒนธรรมองค์กร สู่ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงบุคคลภายนอก ซึ่ง HR ก็คือแผนกที่มีบทบาทมากที่สุดในการดูแลพนักงานทั้งในเรื่องเงินเดือน สวัสดิการ การพัฒนาทักษะ การหาพนักงานใหม่ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาเรื่องการใช้ชีวิตภายในองค์กรด้วย เพื่อให้พนักงานสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

เจ้าหน้าที่อาวุโสบุคคล / Senior Human Resource Officer [บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด]

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล [Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด]

Senior Training Officer [บริษัท เอ็นแอล ดิเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)]

 

ดูตำแหน่งงานทรัพยากรบุคคล ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

อันดับที่ 3 : งานสุขภาพ / โภชนาการ

เติบโต 16.17 เปอร์เซ็นต์

ช่วงหลายปีมานี้คนเริ่มหันมาสนใจเรื่องของสุขภาพและความงานกันมากขึ้น ทั้งการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยหรือการดูแลภาพลักษณ์ภายนอกของตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ ทำให้คนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องสายนี้เป็นที่ต้องการมากขึ้น ตามการเติบโตของธุรกิจต่าง ๆ ที่อยู่ในสายนี้ ไม่ว่าจะเป็น นักโภชนาการ เทรนเนอร์ในฟิตเนส ที่ปรึกษาด้านความงามหรือพนักงานทรีตเมนต์ในคลินิกเสริมความงามต่าง ๆ

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

นักโภชนาการ [บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)]

Wellness Specialist [PURI Co., Ltd.]

ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล (Personal Trainer) [Jetts 24 hour Fitness - Fitness and Lifestyle Group (Thailand) Co., Ltd.]

 

ดูตำแหน่งงานสุขภาพ / โภชนาการ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

อันดับที่ 4 : งานวิทยาศาสตร์ / วิจัยพัฒนา

เติบโต 15.81 เปอร์เซ็นต์

การแข่งขันในโลกธุรกิจนั้นไม่เคยหยุดนิ่ง องค์กรต่าง ๆ จึงต้องพยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้แปลกใหม่และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก็คือบุคคลสำคัญที่คอยค้นคว้า และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อนำความรู้มาปรับปรุงสินค้าที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพหรือมูลค่ามากขึ้น รวมถึงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Lab operator [บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)]

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Supervisor) / เจ้าหน้าที่ R&D [บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักส์ จำกัด]

Chemist (ประจำโรงงานสาขาสำโรง สมุทรปราการ) [TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด]

 

ดูตำแหน่งงานวิทยาศาสตร์ / วิจัยพัฒนา ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

อันดับที่ 5 : งานขนส่ง-คลังสินค้า

เติบโต 13.95 เปอร์เซ็นต์

อีกหนึ่งตำแหน่งงานที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องก็คืองานในสายงานขนส่งและคลังสินค้า ซึ่งงานในสายนี้จะจะแบ่งย่อยออกมาได้เป็นหลายสายงาน ตั้งแต่สินค้าอยู่ในคลังจนกระทั่งส่งถึงมือผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นงานคลังสินค้าที่ต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดเก็บสินค้า จัดการพื้นที่และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในคลังสินค้า Supply Chain ที่ดูแลจัดการในเรื่องกระบวนการระหว่างผู้ผลิตสินค้า ผู้ขายปัจจัยผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก หรือ งานขนส่งที่ต้องดำเนินการขนส่งสินค้าไปสู่ผู้รับได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

เจ้าหน้าที่คงคลังสินค้า Warehouse officer (เครือสหพัฒน์) [Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.]

หัวหน้าหน่วยรับ และ Inventory [บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)]

Transport Analyst (Wang Noi) [Berli Jucker Logistic Co., Ltd. (BJC Group)]

 

ดูตำแหน่งงานขนส่ง-คลังสินค้า ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

 

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

 

*หมายเหตุ : ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน

 

tags : jobs update, งาน, หางาน, สมัครงาน, งานตามสายงาน, jobthaiติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม