5 สายงานสำหรับคนที่ชื่นชอบและมีความรู้ด้าน Social Media

5 สายงานสำหรับคนที่ชื่นชอบและมีความรู้ด้าน Social Media
19/03/19   |   19.8k   |  

เดี๋ยวนี้เราใช้ Social Media ในชีวิตประจำวันกันจนเป็นเรื่องปกติ อย่างน้อย ๆ ก็ต้องมีสักอย่างที่เราเล่น หรือมีสักนาทีในแต่ละวันที่เราใช้งาน อาจจะติดตามข่าวสาร แชท ชอปปิงออนไลน์ หรือแม้แต่ส่งงานผ่าน Social Media ก็ยังมี ไม่ว่าจะทั้งทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ

 

บริษัทต่าง ๆ จึงหันมาให้ความสนใจและใช้ช่องทางนี้กันมากขึ้น ทั้งในแง่ของการทำ Marketing ให้กับสินค้าหรือบริการ และการสร้าง Employer Branding ทำให้คนทำงานในบางสาขาอาชีพต้องมีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการใช้ Social Media ด้วย เพื่อเอามาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ซึ่ง JobThai มี 5 สายงานมาแนะนำคนที่ชอบและมีความรู้เกี่ยวกับ Social Media มาแนะนำ

 

งานการตลาด

ถึงสินค้าหรือบริการของบริษัทจะมีคุณภาพมากแค่ไหน แต่ถ้าไม่ได้มีการทำการตลาดออกไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ก็คงยากที่สินค้าจะเป็นที่รู้จักและขายได้ดี แต่ในยุคที่สื่อออนไลน์และ Social Media เข้ามามีอิทธิพลต่อเราอย่างทุกวันนี้ การทำการตลาดแบบออฟไลน์อย่างเดียวคงไม่พอ คนในสายงานการตลาด ไม่ว่าจะเป็น Digital Marketing, นักโฆษณา, Creative, นักพัฒนาธุรกิจ, นักสื่อสารการตลาด หรือ Marketing Specialist ก็ต้องปรับตัวและสามารถใช้ Social Media อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เข้าถึงคนได้จำนวนมาก และตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

โดยทักษะที่คนสายนี้ควรจะมีเพื่อทำการตลาดทาง Social Media ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และคิด วิเคราะห์ เพราะ Social Media มีเครื่องมือที่แสดง Performance ของโพสต์ต่าง ๆ ที่ทำให้เรารู้ว่า Content ประเภทไหน ในช่วงเวลาใด มีผลตอบรับที่ดีหรือไม่ดีอย่างไร จากนั้นก็นำข้อมูลต่าง ๆ มาคิด วิเคราะห์ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการทำการตลาด หรือสร้าง Content และ แคมเปญต่าง ๆ ให้เข้าถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลขและสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของลูกค้าที่อยู่บน Social Media ของแบรนด์

 

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

 

ดูตำแหน่งงานการตลาด ที่ต้องการคนมีความรู้ Social Media ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานคอมพิวเตอร์ / ไอที / โปรแกรมเมอร์

ถึงแม้ว่าคนทำงานในสายนี้จะทำงานอยู่เบื้องหลัง แต่ก็ต้องให้ความสนใจกับ Social Media ด้วยเช่นกัน เพราะในยุคนี้เครื่องมือของ Social Media ต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ฝั่งแบรนด์เองก็ควรมีการอัปเดตเพื่อให้สอดคล้องกับสินค้าและบริการตลอดจนความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น ดังนั้นจึงต้องอาศัยความสามารถด้านเทคนิคจากผู้ที่ทำงานในสายคอมพิวเตอร์ / ไอที / โปรแกรมเมอร์ ในการประยุกต์เอาเครื่องมือเหล่านั้นมาใช้

โดยคนทำงานสายนี้จะต้องอัปเดตเทรนด์และศึกษาเกี่ยวกับระบบหรือการทำงานใหม่ ๆ ของ Social Media อยู่เสมอ เพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสามารถทำงานร่วมกับ Social Media ต่าง ๆ ได้อย่างดีที่สุด มีความเข้าใจในอัลกอริทึ่มหรือเครื่องมือใหม่ ๆ ของ Social Media เพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานจำนวนมากใน Social Media ได้

 

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

 

ดูตำแหน่งงานคอมพิวเตอร์ / ไอที / โปรแกรมเมอร์ ที่ต้องการคนมีความรู้ Social Media ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานบริการลูกค้า

เมื่อลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ทั้งก่อนตัดสินใจซื้อและหลังซื้อสินค้าไปแล้ว คนกลุ่มแรก ๆ ที่ต้องพูดคุยกับลูกค้าก็คืองานบริการลูกค้า ซึ่งต้องคอยดูแล ให้คำแนะนำ รวมถึงประสานงานหาทางแก้ไข เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกประทับใจตั้งแต่ก่อนซื้อ ระหว่างซื้อ จนไปถึงขั้นตอนบริการหลังการขาย

แต่นอกจากการสอบถามทาง Call Center แล้ว Social Media ของแบรนด์ ก็เป็นอีกช่องทางที่เป็นที่นิยม เพราะฉะนั้นนอกจากจะเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าเป็นอย่างดี และมีใจรักการบริการแล้ว ยังต้องมีความสามารถใช้ Social Media ได้ดีเพื่อให้บริการลูกค้าได้หลากหลายขึ้น และที่สำคัญก็คือการมีทักษะการสื่อสารที่ดี ซึ่งการสื่อสารกับลูกค้าทาง Social Media นอกจากจะต้องตอบคำถามในสิ่งที่ลูกค้าสงสัย หรือหาวิธีแก้ปัญหาให้พวกเขาแล้ว การรับฟังและสังเกตฟีดแบ็กสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงการให้บริการหรือพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้น

อีกหนึ่งทักษะที่สำคัญสำหรับงานบริการลูกค้าทางก็คือทักษะในการแก้ไขปัญหา ลูกค้าแต่ละคนก็มีความต้องการและปัญหาที่แตกต่างกัน คนทำงานบริการลูกค้าจึงต้องมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าให้เหมาะกับแต่ละคน โดยสังเกตจากพฤติกรรมหรือสัญญาณต่าง ๆ

 

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

 

ดูตำแหน่งงานบริการลูกค้า ที่ต้องการคนมีความรู้ Social Media ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานเขียน

ทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตกับสื่อออนไลน์มากขึ้น งานของคนที่รักการเขียนก็เลยไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้น แต่ยังอยู่บนพื้นที่ออนไลน์อย่างเว็บไซต์ บล็อก หรือ Social Media ด้วย ซึ่งล้วนเป็นพื้นที่ที่จะสื่อสารกับคนทั่วไปได้ง่ายและมีจำนวนมากขึ้น

ทักษะของคนที่จะทำงานเขียนจึงไม่ใช่แค่ใช้ภาษาที่ถูกต้องเท่านั้น แต่การสื่อสารผ่าน Social Media ต้องใช้ภาษาที่ดึงดูดให้คนสนใจ และกระตุ้นให้ผู้อ่านมี Engagement กับโพสต์นั้น ๆ ในขณะเดียวกันก็ต้องสื่อสารได้ชัดเจน ตรงประเด็น ที่สำคัญก็คือภาษาที่ใช้ต้องเป็นไปตาม Tone of Voice หรือตาม Character ของแบรนด์ และยังต้องออกแบบให้เหมาะสมกับ Social Media แต่ละแพลตฟอร์มที่มีรูปแบบการนำเสนอที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มเป้าหมายด้วย

 

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

 

ดูตำแหน่งงานเขียน ที่ต้องการคนมีความรู้ Social Media ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งาน Multimedia Designer

การนำเสนอเนื้อหาผ่านภาพและวิดีโอหรือที่เรียกรวม ๆ ว่า “มัลติมีเดีย (Multimedia)” คือสิ่งที่แบรนด์ต่าง ๆ นิยมใช้ทั้งสื่อออฟไลน์ และ Social Media เพราะนอกจากจะช่วยดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังบอกเล่าเรื่องราวที่ต้องการสื่อออกไปได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายมากขึ้นอีกด้วย ซึ่ง Multimedia Designer คือคนที่ทำหน้าที่ออกแบบ สร้างสรรค์ และลงมือทำไม่ว่าจะเป็นภาพหรือวิดีโอที่ใช้บน Social Media นั่นเอง

โดยการทำภาพหรือวิดีโอที่ใช้บน Social Media นอกจากจะมีทักษะในการออกแบบได้สวยงาม น่าสนใจ และสื่อความหมายได้ตามที่ต้องการแล้ว ก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอ Multimedia ให้เหมาะสมกับ Social Media แต่ละแพลตฟอร์มด้วย ไม่ว่าจะเรื่องความยาวของวิดีโอหรือขนาดของภาพใน Social Media ต่าง ๆ แต่ละอย่างก็มีการจำกัดขนาดที่แตกต่างกัน ก็อาจต้องมีการวาง Element หรือฟอนต์ที่แตกต่างกันตามไปด้วย เพื่อให้ Content ของเรามีประสิทธิภาพมากที่สุดในทุกแพลตฟอร์ม

 

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

 

ดูตำแหน่งงาน Multimedia Designer ที่ต้องการคนมีความรู้ Social Media ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูงานสำหรับคนที่มีความรู้ด้าน Social Media ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

 

*หมายเหตุ : ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน

 

tags : jobs update, งาน, หางาน, สมัครงาน, คนทำงาน, ทักษะ social media, jobthai, งานตามทักษะติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม