5 สายงานวิศวกรที่น่าสนใจ และกำลังเปิดรับสมัครมากที่สุดในขณะนี้

5 สายงานวิศวกรที่น่าสนใจ และกำลังเปิดรับสมัครมากที่สุดในขณะนี้
13/03/18   |   21k   |  

ถ้าพูดถึงอาชีพที่เป็นที่ต้องการอยู่เสมอ “วิศวกร” ก็คงจะเป็นหนึ่งในอาชีพเหล่านั้น เพราะในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้ล้วนจะต้องเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมกันไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การคมนาคม ที่อยู่อาศัย หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ  

โดยความหมายของวิศวกรรมศาสตร์ก็คือ การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบหรือพัฒนา กระบวนการผลิต ระบบ เครื่องจักรและโครงสร้าง เพื่อให้เหมาะกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยต้องใช้งานได้จริงและที่สำคัญต้องปลอดภัยด้วยนะคะ เพราะงานของวิศวกรสามารถส่งผลกระทบถึงคนหมู่มากได้

ซึ่งงานวิศวกรนั้นสามารถแยกย่อยออกมาได้หลายสาขามากเลยค่ะ วันนี้ JobThai จึงได้คัดเอางานวิศวกร 5 สาขาที่กำลังเปิดรับสมัครสูงที่สุดมาฝาก

 

วิศวกรโยธา / ก่อสร้าง

อาชีพวิศวกรโยธา/ก่อสร้าง คือสายงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร ถนน สะพาน อุโมงค์ เขื่อน โดยจะมีหน้าที่ตั้งแต่การขุดเจาะสำรวจพื้นที่ ไปจนถึงการดูแลระบบไฮดรอลิก และระบบโครงสร้างของงานก่อสร้าง ซึ่งงานดังกล่าวจะต้องมีการวางแผนกำหนดขั้นตอนเป็นอย่างดี และต้องสามารถให้คำปรึกษารายละเอียดโครงการกับวิศวกรสาขาอื่น ๆ ในการทำงานร่วมกัน

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

วิศวกรฝ่ายตรวจสอบงานก่อสร้าง (ประจำสำนักงานใหญ่ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี) [บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)]

วิศวกรโครงการฝวิศวกรสนาม (โซนรามอินทรา) [บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]

 

ดูตำแหน่งงาน วิศวกรโยธา / ก่อสร้าง ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ / สื่อสาร

วิศวกรไฟฟ้านั้นไม่ได้มีแค่คนที่คอยดูแลเรื่องการจ่ายไฟ หรือคนที่ทำงานในโรงงานไฟฟ้าเพียงเท่านั้น แต่ศาสตร์ด้านไฟฟ้านั้นเป็นศาสตร์ที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกับอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและพัฒนาแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการสื่อสารโทรคมนาคมที่จะต้องใช้หลักการของการส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอีกด้วย

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

วิศวกรไฟฟ้า (Site Engineer) [LeKise Lighting Co., Ltd.]

Electronic Product Engineer [บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด]
 

ดูตำแหน่งงาน วิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ / สื่อสาร ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรขาย

วิศวกรขาย ต้องเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของวิศวกรรม ไปพร้อม ๆ กับมีทักษะในการขาย เพราะเป็นคนที่จะต้องไปพบลูกค้า เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ ระบบหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงรับ Requirement จากลูกค้า และนำมาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

วิศวกรขาย (เครื่องมือวัด งานระบบติดตั้ง อุตสาหกรรม) [บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด]

Sales Engineer [Bridgestone NCR Co., Ltd.]

 

ดูตำแหน่งงาน วิศวกรขาย ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรเครื่องกล / ยานยนต์

วิศวกรเครื่องกลเป็สาขาที่มีความสำคัญมากต่อการดำเนินงานในอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท นอกจากจะเป็นคนที่มีหน้าที่ในการออกแบบและผลิตเครื่องจักรแล้ว ยังต้องสามารถติดตั้ง ควบคุมการทำงาน บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรต่าง ๆ เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และไม่เกิดปัญหาที่จะส่งผลต่อกระบวนการผลิต รวมถึงยังสามารถทำงานเกี่ยวข้องกับยานยนต์ประเภทต่าง ๆ ได้ด้วย เพราะวิศวกรรมยานยนต์ล้วนต้องใช้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลมาร่วมด้วยทั้งสิ้น

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

วิศวกรประจำศูนย์วิศวกรรม [บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด]

วิศวกรเครื่องกล [บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)]

 

ดูตำแหน่งงาน วิศวกรเครื่องกล / ยานยนต์ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรอุตสาหการ / โรงงาน

วิศวกรอุตสาหการคือคนที่ทำหน้าที่ในการออกแบบ วางแผน จัดตั้ง บริหารจัดการ ควบคุม และพัฒนากระบวนการผลิต และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้การทำงานระหว่างคนและเครื่องจักรในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยนำหลักเกณฑ์และวิธีวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้ามาใช้ ไปพร้อม ๆ กับความรู้ความชำนาญทางด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และสังคมศาสตร์

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

Control Engineering วิศวกรควบคุม [Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด]

Industrial Engineer (ประจำโรงงานพระประแดง) [บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด]
 

ดูตำแหน่งงาน วิศวกรอุตสาหการ / โรงงาน ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูงานวิศวกรทั้งหมดได้ ที่นี่

 

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

 

*หมายเหตุ : ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน

tags : jobs update, หางาน, สมัครงาน, หางานวิศวกร, งานตามอาชีพ, วิศวกร, jobthaiติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม