5 สายงานวิศวกรที่กำลังเปิดรับสมัครมากที่สุดขณะนี้

5 สายงานวิศวกรที่กำลังเปิดรับสมัครมากที่สุดขณะนี้
24/07/18   |   9.3k   |  

วิศวกร อาชีพในฝันของหลาย ๆ คน ซึ่งอาชีพนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายแขนง ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ทั้งยังเกี่ยวพันกับชีวิตของเราแทบจะทุกด้านไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การคมนาคม ที่อยู่อาศัย หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ  ซึ่งงานวิศวกรรมนั้นสามารถแยกย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ ได้มากมายเลยค่ะ วันนี้ JobThai จึงได้คัดเอางานวิศวกร 5 สาขาที่กำลังเปิดรับสมัครสูงที่สุดมาฝากกัน

 

วิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ / สื่อสาร

วิศวกรไฟฟ้านั้นไม่ได้มีแค่คนที่คอยดูแลเรื่องการจ่ายไฟ หรือคนที่ทำงานในโรงงานไฟฟ้าเพียงเท่านั้น แต่ศาสตร์ด้านไฟฟ้านั้นเป็นศาสตร์ที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกับอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและพัฒนาแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการสื่อสารโทรคมนาคมที่จะต้องใช้หลักการของการส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอีกด้วย

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

วิศวกร (Engineer) [บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด]

วิศวกรไฟฟ้า [บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (SHARP)]

 

ดูตำแหน่งงาน วิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ / สื่อสาร ทั้งหมด ได้ ที่นี่

 

______________________________________________

วิศวกรโยธา / ก่อสร้าง

อาชีพวิศวกรโยธา/ก่อสร้าง คือสายงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร ถนน สะพาน อุโมงค์ เขื่อน โดยจะมีหน้าที่ตั้งแต่การขุดเจาะสำรวจพื้นที่ ไปจนถึงการดูแลระบบไฮดรอลิก และระบบโครงสร้างของงานก่อสร้าง ซึ่งงานดังกล่าวจะต้องมีการวางแผนกำหนดขั้นตอนเป็นอย่างดี และต้องสามารถให้คำปรึกษารายละเอียดโครงการกับวิศวกรสาขาอื่น ๆ ในการทำงานร่วมกัน

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Estimating Engineer [Syntec Construction Public Co., Ltd.]

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ/อาวุโส - TBR [บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)]

 

ดูตำแหน่งงาน วิศวกรโยธา / ก่อสร้าง ทั้งหมด ได้ ที่นี่

 

______________________________________________

วิศวกรอุตสาหการ / โรงงาน

วิศวกรอุตสาหการคือคนที่ทำหน้าที่ในการออกแบบ วางแผน จัดตั้ง บริหารจัดการ ควบคุม และพัฒนากระบวนการผลิต และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้การทำงานระหว่างคนและเครื่องจักรในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยนำหลักเกณฑ์และวิธีวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้ามาใช้ ไปพร้อม ๆ กับความรู้ความชำนาญทางด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และสังคมศาสตร์

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Production Engineer [Bridgestone NCR Co., Ltd.]

QA Engineer (Precision Parts) [Ricoh Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.]

 

ดูตำแหน่งงาน วิศวกรอุตสาหการ / โรงงาน ทั้งหมด ได้ ที่นี่

 

______________________________________________

วิศวกรเครื่องกล / ยานยนต์

วิศวกรเครื่องกลเป็สาขาที่มีความสำคัญมากต่อการดำเนินงานในอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท นอกจากจะเป็นคนที่มีหน้าที่ในการออกแบบและผลิตเครื่องจักรแล้ว ยังต้องสามารถติดตั้ง ควบคุมการทำงาน บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรต่าง ๆ เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และไม่เกิดปัญหาที่จะส่งผลต่อกระบวนการผลิต รวมถึงยังสามารถทำงานเกี่ยวข้องกับยานยนต์ประเภทต่าง ๆ ได้ด้วย เพราะวิศวกรรมยานยนต์ล้วนต้องใช้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลมาร่วมด้วยทั้งสิ้น

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer) [บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]

วิศวกรซ่อมบำรุง (ลพบุรี) [กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด]

 

ดูตำแหน่งงานวิศวกรเครื่องกล / ยานยนต์ ทั้งหมด ได้ ที่นี่

 

______________________________________________

วิศวกรการผลิต

วิศวกรการผลิตมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การทดสอบการผลิต ควบคุมต้นทุนการผลิต ควบคุมและพัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการการผลิตทั้งหมด เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมากที่สุด คนที่ทำงานด้านนี้จึงต้องมีทักษะและความรู้ครอบคลุมทั้งในด้านการออกแบบพัฒนา กรรมวิธีการผลิต และการบริหารจัดการระบบการผลิต

ตำแหน่งงงานที่น่าสนใจ

Process Engineer [Gintech (Thailand) Co., Ltd.]

Engineer Production Control [Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.]

 

ดูงาน วิศวกรการผลิตทั้งหมด ได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่
ดูงาน วิศวกร ทั้งหมด ได้ ที่นี่

 

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

 

*หมายเหตุ : ตำแหน่งงานและสวัสดิการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน

tags : jobs update, งานวิศวกร, หางาน, สมัครงาน, jobthai, งานบริษัทชั้นนำติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม