5 สายงานน่าสนใจ ที่มีตำแหน่งงานว่างในระดับหัวหน้า / ผู้จัดการอยู่ในขณะนี้

5 สายงานน่าสนใจ ที่มีตำแหน่งงานว่างในระดับหัวหน้า / ผู้จัดการอยู่ในขณะนี้
27/09/18   |   5.3k   |  

เมื่อผ่านชีวิตการทำงานมาได้สักระยะหนึ่ง จนมีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ และเชียวชาญในสายงานนั้น ๆ ของตนเองแล้ว คนทำงานทุกคนก็ย่อมต้องการที่จะเติบโตขึ้นไปอีกขั้น จากพนักงานระดับปฏิบัติการ ไปเป็นหัวหน้า หรือผู้จัดการ ซึ่งอาจทำให้ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ รวมถึงมีรายได้ สวัสดิการ และความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิม

สำหรับใครที่กำลังมองหางานในระดับหัวหน้าและผู้จัดการ เพื่อหาความก้าวหน้าในสายงานให้กับตัวเอง หรือคนที่เป็นหัวหน้าอยู่แล้ว แต่อยากมองหาความท้าทายใหม่ ๆ วันนี้ JobThai มีสายงานน่าสนใจที่เปิดรับบุคลากรในระดับหัวหน้าและผู้จัดการจำนวนมากมาแนะนำค่ะ

 

ผลิต / ควบคุมคุณภาพ / โรงงาน

การที่สินค้าชนิดหนึ่งจะออกสู่ตลาดและทำกำไรให้กับบริษัทได้ กระบวนการผลิตนับเป็นรากฐานที่สำคัญเลยนะคะ แต่การผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจำนวนมากนั้นมีขั้นตอนอยู่มากพอสมควร ทั้งการวางแผนการผลิตให้ได้ปริมาณที่มากพอ การดูแลให้คุณภาพของสินค้าอยู่ในมาตรฐาน ซึ่งในกระบวนนี้เกี่ยวข้องกับหลายสายอาชีพเลยค่ะ ทั้งคนผลิต ฝ่าย QC ฝ่ายรับประกันคุณภาพ โดยมีหัวหน้าหรือผู้จัดการแต่ละฝ่ายเป็นคนวางแผนกลยุทธิ์ต่าง ๆ และดูแลกำกับคนที่รับผิดชอบงานแต่ละส่วนให้ทำงานตามแผนงานที่วางไว้ได้

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

Plant Operation Manager, ประจำโรงงานพระประแดงและสินสาคร [กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์]

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า [บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)]

Production Assistant Manager / Manager [MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA Co., Ltd.]

 

ดูงานระดับหัวหน้า / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร ในสายงาน ผลิต / ควบคุมคุณภาพ / โรงงาน ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

บัญชี

ในแต่ละวันที่องค์กรดำเนินกิจการนั้น มีรายรับ รายจ่าย หมุนเวียนเข้าออกเกิดขึ้นเป็นจำนวนนับครั้งไม่ถ้วน แต่ละองค์กรจึงต้องมีคนที่ทำหน้าที่บันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรายรับรายจ่าย หรือหากเป็นระดับหัวหน้าขึ้นไปก็อาจจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการจัดทำงบการเงินต่าง ๆ วางแผนระบบบัญชีหรือกระบวนการทำงาน รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินให้กับองค์กรเพื่อใช้ในการ วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม และใช้ประกอบการตัดสินใจด้วยอีกด้วยนะคะ

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี -GL (สำนักงานใหญ่) [บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด]

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี [บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)]

Accounting Manager (สังกัดสำนักงานใหญ่ จังหวัดสงขลา STA-HQ) [กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]

 

ดูงานระดับหัวหน้า / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร ในสายงาน บัญชี ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ขาย

นักขายคือคนที่ต้องเจอกับลูกค้าโดยตรง เพื่อเสนอการขายและปิดการขายให้ได้ ความสามารถของนักขายจึงค่อนข้างมีผลอย่างมากต่อรายได้บริษัท ดังนั้นนอกจากจะต้องนำเสนอสินค้าได้น่าสนใจ และสามารถปิดการขายได้แล้ว การขายที่ดียังต้องทำอย่างมีกลยุทธ์ และมีระบบด้วย ในองค์กรจึงจำเป็นต้องมีผู้จัดการ / ผู้บริหารฝ่ายขายที่ทำหน้าที่วางแผน แนะนำเทคนิคการขาย รวมถึงกระตุ้นให้ทีมนักขายทำเป้าได้ตามต้องการ ซึ่งคน ๆ นั้นควรมีทั้งประสบการณ์ในการขาย ความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ รวมถึงจิตวิทยาในการกระตุ้นคนด้วยนะคะ

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

ผู้จัดการฝ่ายขาย/ตลาด/โอน [บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]

Sales Manager [บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (SKILSPAN Co., Ltd.)]

ผู้จัดการแผนกขายต่างประเทศ [กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด]

 

ดูงานระดับหัวหน้า / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร ในสายงาน ขาย ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

บุคคล / ฝึกอบรม

มีบางคนเคยกล่าวไว้ว่า ต่อให้บริษัทล่มสลายแบรนด์พังทลายลง ตราบใดที่ยังมีทรัพยากรบุคคลอันมีค่าอยู่ บริษัทจะเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะมนุษย์คือทรัพยากรที่ล้ำค่าและมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์กร แผนกทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมีบทบาทสำคัญตั้งแต่การรับสมัครพนักงานที่มีความสามารถ การดูแลสวัสดิการและเงินเดือน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสามัคคี รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยในระดับผู้บริหารหรือผู้จัดการนั้นจะมีหน้าที่ในการวางแผนหรือวางกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมให้แต่ละแผนกในองค์กรทำหน้าที่ได้เต็มศักยภาพนั่นเองค่ะ

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

HR Manager (ปฏิบัติงานที่ซอยกาญจนาภิเษก 003) [1577 Home Shopping Co., Ltd.]

รอง/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ [C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.]

Assistant Human Resource Manager (Recruitment / Compensation & Benefits) [Starbucks Coffee (Thailand) Co., Ltd.]

 

ดูงานระดับหัวหน้า / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร ในสายงาน บุคคล / ฝึกอบรม ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

การตลาด

การตลาดเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งสำคัญที่มีบทบาทในการสื่อสารคุณค่า และความเป็นมาของแบรนด์ให้กับผู้บริโภค มีเป้าหมายให้ผู้บริโภครู้จักและเกิดความสนใจในตัวสินค้า ซึ่งสามารถแตกสายงานออกมาได้มากมายเลยนะคะ เช่น Brand / Product Marketing วิจัยตลาด พัฒนาธุรกิจ PR สื่อสารการตลาด และ Digital Marketing โดยมีคนที่เป็นหัวหน้าทีมหรือผู้จัดการเป็นคนสำคัญที่ช่วยวางแผนการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร ผ่านการสำรวจ ศึกษา และทำความเข้าใจตลาด ลูกค้า คู่แข่ง รวมไปถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่อยู่ในสังคม เพื่อนำมาปรับใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม เรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำงานเลยนะคะ

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

Marketing Manager [บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด]

Marketing Manager / Executive [บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)]

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด Marketing Communication Manager [บริษัท โมทนา ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด (AMOR)]

 

ดูงานระดับหัวหน้า / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร ในสายงาน การตลาด ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ : ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน

 

tags : jobs update, งาน, หางาน, สมัครงาน, งานระดับหัวหน้า, งานระดับผู้จัดการติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม